Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een groep internationale wetenschappers, waaronder UvA-hoogleraar Judy Shamoun-Baranes, waarschuwt dat veranderingen in het Europese meteorologische databeleid een bedreiging vormen voor de monitoring van de biodiversiteit. Belangrijke gegevens over bijvoorbeeld vogeltrek zijn straks niet meer beschikbaar. In een stuk dat op 16 april verscheen in Science wijzen ze erop dat het beleid in Europa moet worden aangepast om rekening te houden met de brede rol die weerradars spelen buiten de meteorologie.
Een vlucht kepen. Weerradars zijn niet alleen handig om het weer mee te meten; ze nemen ook dieren in de lucht waar, zoals deze kleine zangvogels. Foto: Nadja Weisshaupt

Wereldwijd verandert de biodiversiteit in een ongekend tempo. Biologen hebben allerlei initiatieven ontplooid voor het verzamelen van goede informatie om die veranderingen in de biodiversiteit te volgen en te begrijpen. Soms maken zij daarbij gebruik van bestaande systemen. Weerradars bestaan ​​op veel plaatsen in de wereld en zijn bij uitstek geschikt voor het monitoren van dieren in de lucht. Vooral van migrerende soorten, zoals trekvogels; maar ook bijvoorbeeld vleermuizen worden waargenomen door weerradars. Recente wijzigingen in het gegevensuitwisselingsbeleid in Europa vormen een bedreiging voor het gebruik van deze sensornetwerken voor een breed scala van niet-meteorologische toepassingen, waaronder dus monitoring van de biodiversiteit, maar onder meer ook luchtvaartveiligheid, windenergie, menselijke gezondheid en landbouw.

Data-uitwisseling

De uitwisseling van radargegevens tussen Europese nationale meteorologische diensten wordt gecoördineerd door het Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information (OPERA). Vanwege bezuinigingen wil OPERA nu dat nationale meteorologische diensten opgeschoonde gegevens indienen. Deze gegevens zijn exclusief de biologische signalen die nodig zijn voor monitoring van de biodiversiteit in de lucht en andere multidisciplinaire benaderingen.

'We dringen er bij de Europese Commissie en OPERA op aan om de diverse toepassingen van weerradardata te erkennen en de realisatie te stimuleren van een data-infrastructuur voor niet-opgeschoonde weerradardata,’, zegt Judy Shamoun-Baranes, hoogleraar Animal Movement Ecology aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam en hoofdauteur van de brief.

Wereldwijd beleid

Het opzetten van een gegevensarchief met open toegang zou multidisciplinair onderzoek en monitoring van de biodiversiteit vergemakkelijken. Als alle regionale verenigingen van de World Meteorological Organization soortgelijk beleid zouden voeren, zouden weerradars over de hele wereld kunnen worden gebruikt voor het monitoren van de biodiversiteit in de lucht.

‘Hoewel we ons primair richten op beleid in Europa, waar dringend maatregelen nodig zijn, zijn onze aanbevelingen van toepassing op weerradars over de hele wereld en zouden ze het nut van deze wereldwijde sensornetwerken verder vergroten’, aldus co-hoofdauteur Silke Bauer van het Swiss Ornithological Institute.

GloBAM

De brief in Science was een gezamenlijke inspanning van het GloBAM-consortium, gefinancierd door BioDivERsa en met partners uit Zwitserland, België, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verinigde Staten. Het project is voortgekomen uit het European Network for the Radar surveillance of Animal Movement, een multidisciplinair netwerk van internationale wetenschappers die een wereldleidende positie hebben ingenomen in het gebruik van radar in dierbewegingsonderzoeken.

Publicatiegegevens

Judy Shamoun-Baranes, Silke Bauer, Jason W. Chapman, Peter Desmet, Adriaan M. Dokter, Andrew Farnsworth, Birgen Haest, Jarmo Koistinen, Bart Kranstauber, Felix Liechti, Tom H.E. Mason, Cecilia Nilsson, Raphael Nussbaumer, Baptiste Schmid, Nadja Weisshaupt, Hidde Leijnse: Weather Radars’ role in biodiversity monitoring, in: Science (2021). DOI: https://science.sciencemag.org/content/372/6539/248