Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vorige week is het memorandum van overeenstemming ondertekend tussen de zes partners van Quantum Application Lab (QAL), waaronder de Universiteit van Amsterdam.

De ondertekenaars zijn: de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de Nederlandse ICT-samenwerkingsorganisatie voor Nederlands hoger onderwijs en onderzoek (SURF), de TU Delft (namens QuTech en Quantum Inspire), het Netherlands eScience Center en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Van links naar rechts: prof. dr. Ton de Kok (CWI), dr. Axel Berg (SURF), prof. dr. Peter Werkhoven (Chief Science Officer bij TNO), prof. dr. Karen Maex (Rector Magnificus bij UvA), prof. dr. Joris van Eijnatten (CEO van het eScience Center) en dr. Kees Eijkel (directeur Business Development van de TU Delft).
Van links naar rechts: prof. dr. Ton de Kok (CWI), dr. Axel Berg (SURF), prof. dr. Peter Werkhoven (Chief Science Officer bij TNO), prof. dr. Karen Maex (Rector Magnificus bij UvA), prof. dr. Joris van Eijnatten (CEO van het eScience Center) en dr. Kees Eijkel (directeur Business Development van de TU Delft).

QAL zal de hoognodige verbinding tot stand brengen tussen wetenschappelijke ontwikkelingen van quantumhardware en -software en vraaggestuurde oplossingen voor bv. optimalisering, simulatie en machine learning. QAL zal als onderdeel van het ecosysteem Quantum Delta NL (QDNL) de opbouw versnellen van een maatschappelijke en economische innovatie-infrastructuur voor quantumcomputing en de daarvoor benodigde kennis, capaciteiten en competenties. Hiertoe zal QAL veelbelovende domeinen voor quantumcomputingtoepassingen vaststellen en projecten uitvoeren samen met partners uit de wetenschappelijke, industriële en/of particuliere sector.

De QAL-partners ontwikkelen een publiek-privaat partnerschap dat de kloof zal overbruggen tussen academisch onderzoek en industriële toepassingen van quantumcomputing om een aantal van onze urgentste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, energie, technologie en veiligheid op te lossen. Zij zullen samenwerkingsprojecten opzetten om quantumtoepassingen met toegevoegde waarde voor andere onderzoeks- en industriële partners te onderzoeken en te ontwikkelen.

Prof. dr. Ton de Kok, wetenschappelijk directeur van het CWI, opende de dag met een welkomstwoord aan de deelnemers. Daarna volgden presentaties van prof. dr. Harry Buhrman, groepsleider algoritme en complexiteit van het CWI en prof. dr. Kareljan Schoutens, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De ondertekening van het memorandum van overeenstemming is een gedenkwaardige gebeurtenis die het begin markeert van een consortium dat nu openstaat voor innovatie en quantumversnelling.

Snelle transformatie

Quantumcomputing maakt een snelle transformatie door van een specialistische natuurkundige theorie naar een bron van nieuwe technologieën, economische groei en mogelijkheden voor de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Hoewel de technologie nog in de kinderschoenen staat, wordt het potentieel ervan in tal van sectoren actief verkend. In de chemie, de automobielsector, de logistiek, de biotechnologie, de financiële sector, de energiesector en tal van andere sectoren verwacht men baat te zullen hebben bij de reken- en simulatiecapaciteit van quantumtechnologie. Meer in het algemeen wordt verwacht dat quantumcomputing ook zal worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen voor het snel trainen van modellen voor machine learning en voor het creëren van geoptimaliseerde algoritmen.

Als een nationale, transdisciplinaire samenwerking voor open innovatie tussen publieke en particuliere organisaties voorziet QAL in alle noodzakelijke voorwaarden en infrastructuur die leiden tot de ontwikkeling van robuuste toepassingen voor quantumcomputing. Wij bestrijken de hele keten, van identificatie van het probleem en ontleding ervan in verschillende (wiskundige) onderdelen tot implementatie van bestaande klassieke oplossingen en ontwikkeling van nieuwe quantumalgoritmen, benchmarking en optimalisatie op basis van meervoudige quantumcomputingarchitecturen, en grondige kennis van de behoeften van potentiële gebruikers.