Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op 1 december is bekend gemaakt dat het consortium SH2IPDRIVE (Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives) een subsidie van 24,2 miljoen euro ontvangt uit het R&D mobiliteitsfonds van de Nederlandse Rijksoverheid. Het consortium is een samenwerking van 25 partijen uit het MKB, grote bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. De Universiteit van Amsterdam is een van de partners.
Als het aan het SH2IPDRIVE consortium ligt, varen schepen zoals dit containerschip in de toekomst op waterstof. Foto: Dendoktoor / Pixabay

Het doel van het consortium is om de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager voor schepen te versnellen. Het ontwikkelen van deze maritieme waterstoftoepassing is een van de pijlers in het Maritieme Masterplan, het masterplan voor een emissieloze maritieme sector, waar SH2IPDRIVE in belangrijke mate aan bijdraagt. Het totale budget is 34 miljoen euro, waarmee uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar toepassing van waterstof aan boord van schepen en wat de beweging naar emissieloos (zero-emission) varen versnelt.

‘Met SH2IPDRIVE pakt de Nederlandse maritieme sector een koploperspositie in het ontwikkelen van de transitie naar emissieloos varen op waterstof, doordat het technologie-ontwikkelaars, toeleveranciers, scheepseigenaren en scheepsbouwers samenbrengt en stimuleert om te innoveren. Dit versterkt de Nederlandse concurrentiepositie als leider in maritieme waterstoftoepassingen.’, aldus Klaas Visser, Ship Design, Production & Operations - TU Delft.

Het project

SH2IPDRIVE legt het fundament voor een sterke maritieme waterstofsector in Nederland. De uitkomsten van SH2IPDRIVE zijn volledig in lijn met de doelen die gesteld zijn in het Maritieme Masterplan, dat erop gericht is de positie van Nederland in de wereldwijde duurzame scheepsbouw en scheepvaart te versterken.

De projectactiviteiten bestrijken het volledige toepassingsgebied van waterstofonderzoek en -ontwikkeling en zijn georganiseerd in negen verschillende werkpakketten, waaronder bunker- en opslagsystemen, waterstofdragers, brandstofcellen, gegevensverzameling en systeemvalidatie, systeemintegratie, modulair testen, scheepsontwerp en veiligheid.

‘Dit is het project dat we nodig hebben om onze Nederlandse kennis en techniek op het gebied van waterstoftoepassingen in de maritieme sector te vergroten, een sterk Nederlands ecosysteem te creëren en daarmee voortrekker te worden. We weten al dat we groene waterstof met brandstofcellen emissieloos om kunnen zetten in elektriciteit en schepen zo emissieloos elektrisch kunnen varen, zonder uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxiden of fijnstof. Echter, om snel en kosten-effectief tot een volledig emissieloze scheepvaart sector te komen moet er nog veel onderzoek gedaan worden naar de optimale technieken en toepassingen en om deze richting standaardisatie brengen. Dat is precies waar alle partijen van SH2IPDRIVE aan werken,’ aldus Marjon Castelijns, Manager Business Development - Future Proof Shipping (FPS).

Rol van de UvA

De Universiteit van Amsterdam is betrokken bij het werkpakket ‘Waterstofdragers’. Binnen dit werkpakket wordt door de Technische Universiteit Delft en UvA in samenwerking met enkele MKB-ondernemingen onderzoek gedaan naar verschillende soorten experimentele waterstofdragers. Hiermee worden oplossingen gecreëerd met een veel grotere volumetrische energiedichtheid en potentieel minder veiligheidsrisico’s dan bij waterstof zelf. De vooruitzichten van waterstofdragers zijn veelbelovend, maar de technologie is nog lang niet in een volwassen stadium; de activiteiten in dit werkplan moeten daarom ook in internationale context als zeer innovatief worden beschouwd. Specifiek wordt ingezet op Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC) en verschillende typen boorhydrides (BH); de meest veelbelovende oplossing wordt in detail uitgewerkt en op laboratoriumschaal en in testopstellingen gevalideerd. De coördinatie van het UvA-deel ligt in handen van chemicus Chris Slootweg van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Science.

Het consortium

Het SH2IPDRIVE consortium bestaat uit:

Future Proof Shipping B.V. | Technische Universiteit Delft | Nedstack Fuel Cell Technology B.V. | Maritiem Research Instituut Nederland MARIN | Koedood Dieselservice B.V. | Scheepvaartonderneming Van Dam | Holland Shipyards B.V. | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO |Bosch Rexroth B.V. | Cryovat Internationaal B.V. | H2Storage B.V. | H2 Circular Fuel B.V. | H2FUEL | Royal Roos B.V. | Solid Hydrogen B.V. | Universiteit van Amsterdam | Voyex B.V. | Encontech B.V. | Technische Universiteit Eindhoven | Universiteit Twente | Rivermaas B.V.| IHC Holland B.V. | Royal Dutch Shell | Concordia Damen Shipbuilding B.V.| Defensie Materieel Organisatie

Het totale projectbudget van SH2IPDRIVE bedraagt 33,6 miljoen EUR, inclusief de gevraagde subsidie 24,2 miljoen EUR, en de eigen middelen van 9,4 miljoen EUR.