Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het door NWO-WOTRO gefinancierde project T-STAN: Toolkit on Smuggling and Trafficking, geleid door Jill Coster van Voorhout (ACIL, en sectie Strafrecht), is afgerond. De Toolkit biedt beleidsmakers handvatten om beter te reageren op strafrechtelijke aspecten van de vluchtelingencrisis. Op 11 januari wordt de Toolkit gepresenteerd.

Relevantie

Het door NWO-WOTRO-gefinancierde onderzoek T-STAN: Toolkit on Smuggling and Trafficking startte in april 2017, ruim een maand voordat op 9 mei 2017 de aanklaagster van het Internationaal Strafhof bij de Veiligheidsraad de intentie uitte om deze migratie-gerelateerde misdrijven in Libië te willen onderzoeken.

Diezelfde Veiligheidsraad herhaalde recentelijk nog in een meer algemene resolutie over mensenhandel en migrantensmokkel zijn zorgen over Libië en de Sahel. Daarbij werd aangedrongen op de mate waarin deze misdrijven verbonden zijn met andere vormen van georganiseerde misdaad en terrorisme. Deze CNN-rapportage geeft hier een goed beeld van. 

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op het moeilijke onderscheid tussen mensenhandel en migrantensmokkel in Libië en op weg naar Europa. Sterker nog, het lijkt tegenwoordig beter om te spreken van (georganiseerde) migratiecriminaliteit.

Om een goed beeld te geven van deze snel veranderende realiteit, zijn door het onderzoeksteam interviews gehouden met smokkelaars en handelaren in Libië. Ook zijn interviews afgenomen met internationale experts. Daarnaast zijn vragenlijsten afgenomen bij migranten die op deze route in veiligheid zijn gebracht of geholpen. Ook dossiers van migranten zijn onderzocht. Tenslotte is een online onderzoek gedaan naar wervingspraktijken door smokkelaars en handelaren in Libië.

Resultaten

De bevindingen zijn neergelegd in een Toolkit voor beleidsmakers. Deze Toolkit tracht beter beleid mogelijk te maken op dit complexe terrein. Daarnaast is er een policy brief die de huidige migrantensmokkel- en mensenhandelpraktijken in Libië belicht. Over beleidsinterventies wordt in beide documenten advies uitgebracht.

Openbare presentatie

Op donderdag 11 januari 2018 wordt de Toolkit tussen 13.00 en 14.00 uur gepresenteerd aan het grote publiek. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is in het REC-A-gebouw op de Roeterseiland-campus van de UvA in ruimte A2.09. Bekijk hier de routebeschrijving.

Om 10.00 uur is er voor medewerkers ook nog een besloten expertmeeting, waarin alles rondom de Toolkit wordt besproken.

Partners

Global Initiative against Transnational Organized Crime; CoMensha; de Law clinic van Prof. Mohammed Mattar, Doha, Qatar en de geïnterviewden die ons hierbij hebben geholpen.