Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Chinese hooggerechtshof is het grootste hooggerechtshof van de wereld. En hoewel de uitoefening van deze rechterlijke macht niet past bij de westerse opvattingen over de scheiding der machten, heeft dit hof volgens promovenda Ding Qi ‘unieke wijsheid’ getoond. Qi promoveert op 21 juni 2018.

Ding Qi wil in haar proefschrift inzicht geven in het Opperste Volksgerecht, het Chinese hooggerechtshof. Ze heeft onderzocht hoe het Gerechtshof zijn macht uitoefent in theorie en in de praktijk in de huidige politieke en constitutionele context van China. Ook kijkt Qi hoe de ervaring van het Gerechtshof bijdraagt aan het begrip van de macht van een hooggerechtshof in een autoritair regime.

Vooruitgang

Haar belangrijkste conclusie: het vermogen van dit hooggerechtshof om vergaande invloed uit te oefenen op juridische veranderingen is groter dan doorgaans wordt aangenomen. Het Gerechtshof heeft meer betekenisvolle vooruitgang heeft geboekt op het gebied van competenties, verantwoording en autoriteit dan westerse wetenschappers over het algemeen hebben erkend.

In haar proefschrift noemt Qi dit ‘unieke wijsheid’. Dit verwijst naar het feit dat het hooggerechtshof, naast zijn rol als laatste toevluchtsoord in China, ook veel buiten de rechtszaal doet. Denk aan semi-juridische taken, zoals het afkondigen van juridisch beleid, hervorming van het gerecht, en reageren op politieke ontwikkelingen. 

Superioriteit

De houding van de rechters zelf is van grote invloed op dit proces. Juist omdat ze de superioriteit van de heersende autoriteiten over de rechterlijke macht erkennen, is de kwestie juist niet om de legitimiteit van deze dictatuur te rechtvaardigen. Ze zullen vaker serieus onderzoeken of en onder welke omstandigheden er ruimte is voor rechtsontwikkelingen.

Rechters zullen hierbij onnodig frustrerende pogingen vermijden, en zich juist meer richten op het boeken van solide vooruitgang bij het bevorderen van de rechtsontwikkeling. Ook zullen ze strategisch reageren op politieke en sociale ontwikkelingen. 

Promotie

Ding Qi promoveert op 21 juni 2018 in de Agnietenkapel. Promotoren zijn Leonard Besselink en Benjamin de Rooij.