Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De Poolse timmerman of de Syrische kapper: veel mensen met een migratieachtergrond werken, in loondienst of als zelfstandige, maar voor sommige migrantengroepen blijft de achterstand op de arbeidsmarkt hardnekkig. Tesseltje de Lange gaat met subsidiegeld van Instituut Gak een jaar lang onderzoek doen naar arbeidsintegratie van mensen met een migratieachtergrond.

Instituut Gak honoreerde afgelopen zomer het interdisciplinaire onderzoeksvoorstel ‘Migranten naar werk: wat werkt?’, ingediend door projectleider Tesseltje de Lange. Tesseltje de Lange is, samen met collega’s van de Universiteit van Tilburg, van start gegaan met het onderzoek naar arbeidsintegratie van mensen met een migratieachtergrond. Er is bijna 250.000 euro toegekend om het onderzoek uit te voeren. Bij het onderzoek worden ook onderzoekers met een migrantenachtergrond betrokken als peer researchers.

Zes migrantengroepen

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke factoren en mechanismen van in- en uitsluiting van migranten op de arbeidsmarkt worden gesignaleerd in de literatuur, en om te onderzoeken wat de succes- en faalfactoren zijn van projecten gericht op arbeidsmarktintegratie. De migratierechtelijke achtergrond van mensen, dus of zij of hun ouders hier zijn gekomen als vluchteling, student of ondernemer, beïnvloedt mogelijk structurele arbeidsdeelname van migranten.

Aan bod komen zes verschillende migrantengroepen: vluchtelingen uit Syrië en voormalig Joegoslavië, niet-westerse migranten uit Ghana en Marokko en westerse migranten uit Polen en de Verenigde Staten. Wat kunnen we leren van hun verschillende arbeidsmarktposities in Nederland en hoe kan arbeidsdeelname vervolgens beter gerealiseerd worden?

Peer researchers

De onderzoekers brengen de positieve en negatieve ervaringen van migranten in kaart door middel van diepte-interviews. Dit gebeurt samen met peer researchers uit zes migrantengroepen met uiteenlopende arbeidsmarktposities. Het voordeel van peer researchers is dat zij zelf ervaringsdeskundig zijn, culturele barrières kunnen doorbreken en vloeiend met de doelgroep kunnen communiceren.