Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In de aanloop naar een Kamerdebat over vaccinaties is Roland Pierik uitgenodigd om deel te nemen aan openbare voorbereidingen voor dit debat. In een position paper uit hij zijn visie op wenselijk beleid.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield op 21 januari 2019 een openbaar rondetafelgesprek over vaccineren. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de complexe problematiek rondom de dalende vaccinatiegraad in Nederland. De bijeenkomst is een voorbereiding op een plenair Kamerdebat over vaccinaties in Nederland.

Adviezen

In zijn presentatie ondersteunt Pierik de keuze van Staatssecretaris Blokhuis om stevig in te zetten op het bevorderen en versterken van de vaccinatiebereidheid bij ouders, omdat deze cruciaal is in ons vrijwillige vaccinatieprogramma. Maar tegelijkertijd benadrukt hij een omissie in het huidige beleid: het is opvallend dat de overheid geen calamiteitenplan heeft klaarliggen voor als de vaccinatiegraad onaanvaardbaar laag wordt. Zo’n calamiteitenplan heeft twee elementen: enerzijds de vaststelling van die ondergrens zelf, anderzijds de vaststelling van maatregelen die op dat moment zouden moeten ingaan.

WHO-norm

Discussies over meer verplichtende maatregelen worden meestal afgekapt met de geruststellende conclusie dat zulke maatregelen nu nog niet nodig zijn. Maar wanneer wel? De WHO-norm van 95% wordt alom als ideaal gepresenteerd, maar geen enkele politicus spreekt zich uit over welke vaccinatiegraad op zijn minst moet worden behouden.

Tweesporenbeleid

Pierik pleit daarom voor een tweesporenbeleid: enerzijds het huidige aanmoedigingsbeleid van vrijwillige vaccinatie, en anderzijds een beleid dat nu al moet worden vastgesteld, en waarop de overheid kan teruggevallen zodra de vaccinatiegraad onaanvaardbaar laag zou worden. Een voorbeeld van zo’n meer verplichtende maatregel is een wettelijke regeling die deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde stelt voor toegang tot ieder kinderdagverblijf. Dit is geen vaccinatieplicht in de letterlijke zin van het woord, maar een vaccinatiedrang, omdat ouders zich hieraan kunnen onttrekken, mits ze van kinderopvang afzien. Deze maatregel heeft in andere landen laten zien dat ze al snel een positieve invloed heeft op de vaccinatiegraad.