Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Jelle van Haaster is onderzoeker cyberoperaties bij het ministerie van Defensie, werd in 2018 uitgeroepen tot ‘Ambtenaar van het Jaar’ én hij promoveert op 5 juli 2019 bij de FdR op zijn onderzoek naar militaire cyberoperaties. ‘Cyber is zoveel meer dan alleen techniek’.

Jelle van Haaster

Jelle van Haaster (30) is militair, academicus en softwarespecialist, en heeft er al een indrukwekkende loopbaan op zitten. Tussen 2008 en 2012 rondde hij de militaire opleiding tot officier af, samen met de bachelor Krijgswetenschappen. In 2013 studeerde hij Public International Law en won hij de René Olthuisprijs voor zijn bachelorscriptie over dataminging op socia media. 

Vanaf 2013 deed hij promotieonderzoek aan de FdR, samen met nog andere projecten, zoals integreren van digitale capaciteiten in Mali en bouwen van apps voor Defensie en de VN. In 2018 werd hij uitgeroepen tot Ambtenaar van het Jaar. Op 5 juli 2019 promoveert hij op een onderzoek naar het nut van militaire cyberoperaties.

Waarom heb je je verdiept in militaire cyberoperaties? 

‘Cyber’ werd 2013 nogal omgeven door hype. Het Ministerie van Defensie heeft rond die tijd ook besloten om hierop in te springen en cybercapaciteiten te integreren in militaire operaties (de activiteiten die Defensie uitvoert).

De focus op cyber was destijds nogal monodisciplinair, vrij technisch, terwijl de integratie van nieuwe capaciteiten bij uitstek nu iets is wat om veel meer gaat dan alleen techniek en veel breder is dan één discipline of één ministerie. Ik vind het interessant om dit best wel technische fenomeen in een multi-, of nog beter, interdisciplinair kader te zetten. Dit is wat ik heb gedaan in mijn proefschrift.'

Wat zijn je belangrijkste conclusies?

'Op verschillende niveaus van oorlogvoering is er een gebrek aan begrip van het nut van militaire cyberoperaties tijdens conflict. Dit leidt tot terughoudendheid bij het gebruik van dit type operaties tijdens gewapend conflict. Om het nut van militaire cyberoperaties te begrijpen is context nodig. Ik heb deze context in kaart gebracht aan de hand van vijf perspectieven: politicologisch, sociologisch, technologisch, militair en juridisch.

Ik eindig mijn proefschrift met een synthese over het nut van militaire cyberoperaties. Dit type operaties heeft nut afhankelijk van hun beoogde doel, de context waarin ze gebruik worden, de cybercapaciteiten die gebruikt worden in de operatie, de kunde van de krijgsmacht in het gebruik van deze capaciteiten en het juridische raamwerk dat van toepassing is in de specifieke context van de cyberoperatie.

Met andere woorden: het nut van militaire cyberoperaties bevindt zich op het snijvlak van de vijf perspectieven, die ik beschrijf in mijn proefschrift.’

Promotie

Dhr. J. van Haaster: On Cyber. The Utility of Military Cyber Operations During Armed Conflict.

Promotoren zijn prof. dr. P.A.L. Ducheine en prof. dr. T.D. Gill.

Copromotor is prof. dr. F.P.B. Osinga.