Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tamar de Waal, UD Rechtsfilosofie, heeft de dissertatieprijs van de Vereniging voor de Wijsbegeerte van het Recht (VWR) gewonnen. Deze prijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan het beste rechtsfilosofische proefschrift. Tamar de Waal bestudeerde het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers in relatie tot het toelatingsbeleid van EU-lidstaten.

Tamar kreeg de prijs voor haar proefschrift Conditional Belonging: A Legal-Philosophical Inquiry into Integration Requirements for Immigrants in Europe. De jury, bestaande uit Jaap Hage, Carel Smith en Arend Soeteman maakte een keuze uit vijf voor de prijs voorgedragen dissertaties. Het proefschrift van Tamar werd door de jury ‘heel goed en stimulerend’ bevonden. 

Nieuwkomers

In haar winnende proefschrift constateert Tamar de Waal dat verschillende lidstaten van de EU in toenemende mate zijn gaan proberen integratiebeleid voor nieuwkomers en toelatingsbeleid aan elkaar te koppelen: geslaagde integratie wordt dan voorwaarde voor familiehereniging, permanent verblijf en naturalisatie. Integratie is daarmee vooral een verantwoordelijkheid van de nieuwkomers zelf geworden. Als de nieuwkomers niet voldoende ‘integreren’, dan is het desondanks onmogelijk om hen uit te zetten. 

Rechten

De koppeling leidt daardoor tot allerlei problemen, constateert Tamar. Langdurig ingezetenen met minder rechten, negatieve integratie-uitkomsten, burgers met migratieachtergrond moeten bewijzen dat ze erbij horen, het bevordert ook sociale ongelijkheid en discriminatie. Liberale nationalisten en sociale wetenschappers gaan ervanuit dat de verschillende staten een legitiem belang hebben om van nieuwkomers integratie te eisen alvorens hen volledige rechten te geven, maar hebben weinig oog voor het feit dat door de negatieve effecten de liberaal-democratische waarden van de rechtsstaat geschonden worden.

Firewall

Tamar de Waal pleit voor een firewall tussen enerzijds de rechten van nieuw ingezetenen (op verblijf, op naturalisatie) en anderzijds maatregelen die integratie bevorderen, waar best verplichte cursussen bij zouden kunnen horen. Zo moet worden voorkomen dat de kwetsbare juridische positie van nieuwkomers uitgebuit wordt, dat de suggestie blijft bestaan dat nieuwkomers die recht hebben op verblijf en burgerschap dat moeten verdienen en dat integratiebeleid oneigenlijk gebruikt wordt om immigratie af te remmen.