Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Half januari start Ahmad Al Zien, juridisch onderzoeker uit Syrië met een vluchtelingenstatus, aan de FdR als medewerker van het project ‘Secondary Liability for International Crimes – Case Study of Syria’. Zijn aanstelling van anderhalf jaar is gefinancierd door NWO. Göran Sluiter is de aanvrager.

Ahmad Al Zien werkte in Syrië als jurist, en heeft twee masters in International Business Law en Maritime Spatial Planning op zak. Een aantal jaar geleden vluchtte hij vanuit Syrië naar Nederland. Ahmad is zeer goed op de hoogte van de aard en achtergrond van het Syrische conflict, en hij heeft ambities om zich op academisch gebied verder te ontwikkelen. Zijn bijdrage aan dit project moet leiden tot een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift, blogs en een rondetafelgesprek. 

Hestia subsidie

Göran Sluiter is de aanvrager van de Hestia subsidie voor de aanstelling van Ahmad. Via dit programma kunnen projectleiders van een door NWO gefinancierd onderzoeksproject extra financiering aanvragen om een vluchteling op een project te laten meewerken. Voorwaarde is dat de vluchteling een academische achtergrond heeft (niveau master of PhD) en maximaal 18 maanden fulltime of 24 maanden in deeltijd wordt aangesteld. 

Volgens Sluiter is de Hestia subsidie een belangrijke mogelijkheid om bestaande NWO-projecten te versterken, biedt het kansen voor vluchtelingen en draagt het bij aan een verbetering van diversiteit aan Nederlandse faculteiten. 

Syrische conflict

Het project is een praktisch ingestoken casestudy, en onderzoekt hoe staten en andere partijen, zoals multinationals, hebben geholpen bij de massale wreedheden die sinds het uitbreken van het gewapende conflict in Syrië in 2011 zijn ontstaan. 

De eerste fase bestaat uit het in kaart brengen van de aard en omvang van de hulp aan de wreedheden. Vervolgens bestuderen de onderzoekers de gebruikte juridische verantwoordingsmechanismen, zoals de strafrechtelijke en civiele verantwoordingsplicht in de Syrische rechtsorde, en vormen van internationale verantwoording (Syrisch Tribunaal). In de laatste fase kijken de onderzoekers kritisch naar de kwaliteit van de mogelijkheden om verantwoording af te leggen.

Het project maakt deel uit van het VICI-project‘Rethinking the Outer Limits of Secondary Liability for International Crimes and Serious Human Rights Violations’. Dit project bestudeert desecundaire aansprakelijkheid bij ernstige mensenrechtenschendingen en internationale misdrijven. Het doel is om het recht en de praktijk van indirecte aansprakelijkheid aan te passen aan wat bescherming van mensenrechten vereist.

Over Hestia

De ‘Hestia- Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap’ is een pilot van NWO. Academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, kunnen hun wetenschappelijke carrière voort gaan zetten in Nederland. De financiering is beschikbaar voor een aanstelling van minimaal 18 maanden fulltime en maximaal 24 maanden in deeltijd. In het voorjaar van 2020 wordt de derde en laatste ronde binnen het pilot programma ‘Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap’ gelanceerd.

 

Meer informatie over Hestia