Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

WageIndicator Foundation (Stichting Loonwijzer) doet sinds de laatste week van maart permanent online onderzoek naar de impact van de coronacrisis op privé en werk.

Een speciale enquête verzamelt data waarmee de veranderingen door het coronavirus op de verhouding werk en privé in 110 landen in beeld komen, zichtbaar gemaakt in kaarten en grafieken. De kaarten en grafieken. Die geven, onder meer, antwoord op de volgende vragen:

  • Moet men thuis werken?

  • Wordt het werk belemmerd door de coronacrisis?

  • Is de werkdruk toe- of afgenomen?

  • Is men zijn baan of werk kwijtgeraakt?

Ook de vraag of er op het werk (voldoende) beschermende maatregelen zijn of worden genomen komt aan bod. De eerste resultaten laten voor Nederland bijvoorbeeld een enorme impact op het werk zien: 90 procent van de deelnemers aan de enquête zegt dat het werk er door is beïnvloed. Uit andere landen worden ook zeer hoge percentages gemeld: minimaal 75%, maar vaker richting de 90. Hierbij moet wel worden bedacht dat de eerste indicaties nog zeer pril zijn en op betrekkelijk weinig observaties berusten.  

Wat de thuissituatie betreft worden standaardvragen over de samenstelling van het huishouden gecombineerd met informatie over het beroep en de vraag naar eventuele corona-ziekteverschijnselen. Ook de invloed van huisdieren op de beleving van de crisis komt ter sprake.

Speciale enquête was binnen 14 dagen operationeel en online

De verzamelde data maakt het mogelijk de impact van de coronacrisis op de wereld van wonen en werken op de voet te volgen, niet alleen in Nederland, maar in principe in alle landen waar WageIndicator actief is en nationale websites runt – inmiddels 140. De corona-impactdata is toegespitst op het inkomen en de (ad hoc, tijdelijk bedoelde) arbeidsvoorwaarden van de werkende bevolking, ongeacht haar arbeidsrechtelijke positie. Vergelijking over de grenzen is mogelijk door de online infrastructuur en universele methodologie die WageIndicator in de afgelopen twintig jaar stelselmatig heeft uitgebouwd en gestandaardiseerd toepast. Door dit alles kan de data die deelnemers aan de anonieme enquête verstrekken, dagelijks aan het bestand worden toegevoegd en wereldwijd vergelijkbaar worden aangeboden. Aanhaken op deze infrastructuur heeft ook snelle actie mogelijk gemaakt: de speciale corona-enquête was binnen twee weken opgetuigd en operationeel.

Elke dag resultaat

Voor een overzicht van de landensituaties waarvoor inmiddels actuele infographics beschikbaar zijn, zie: wageindicator.org/salary/living-and-working-in-times-of-the-coronavirus/work-life-in-corona-times-graphs

Aanpassing wet- en regelgeving van dag tot dag

Ook houdt WageIndicator bij welke de (nood)maatregelen zijn die regeringen van door het virus getroffen landen hebben getroffen en nog (zullen) treffen. Deze vallen onder de rubrieken: inkomenssteun, ziekteverlofregelingen, zorgverlofregelingen, telewerk/arbeidstijdverkorting, WW, baanbehoud/garanties en belastingmaatregelen – steeds voor zover van toepassing. De afgekondigde pakketten steunmaatregelen variëren nogal en zijn onderhevig aan dagelijkse wijzigingen, die dan ook door het WageIndicator-team worden bijgehouden en gepubliceerd. 

Een voorbeeld: zzp’ers in Nederland kunnen een uitkering tot het sociaal minimum krijgen bij verlies van inkomen; werknemers die besmet zijn verklaard, of in quarantaine zitten, of die de toegang tot het werk is ontzegd, kunnen aanspraak maken op 6 weken betaald ziekteverlof; de boete op te laat betaalde IB is teruggebracht naar 0,01%.

Zie voor de overige landensituaties: paycheck.pk/career-tips/living-and-working-in-times-of-the-coronavirus/covid-19-labour-market-reforms

WageIndicator en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

WageIndicator is een stichting met als doelstelling wereldwijd informatie over loon en arbeidsrecht vergelijkbaar te maken en via haar websites te delen. Sinds 2003 werkt het internationale WageIndicator-team samen met onderzoekers die via AIAS (thans  AIAS/HSI), gelieerd zijn aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Anno 2020 hebben onderzoekers Janna Besamusca en Rachel Rietveld zitting in de Raad van Toezicht van WageIndicator: wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/Partnersworldwide/internationalteam