Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De FdR zal als pilot proctoring inzetten bij het herkansingstentamen Bestuursprocesrecht aan het eind van het huidig academische jaar. Na evaluatie van de pilot, en naargelang de situatie op dat moment, neemt de faculteit besluiten over eventuele inzet bij tentamens in het academisch jaar 2020-2021.

De FdR is er verantwoordelijk voor om de kwaliteit van de tentaminering en de waarde van diploma’s te garanderen. Er zijn sterke aanwijzingen dat er bij toetsing op afstand verschillende vormen van fraude zijn geweest, zowel bij toetsen in TVO als in Canvas. Het vermoeden bestaat dat dit op grotere schaal is gebeurd dan bij toetsing op locatie. De middelen die de faculteit hier tot nu toe tegen heeft ingezet (zoals het tekenen van een authenticiteitsverklaring) blijken onvoldoende effectief te zijn. Om die reden kiest de faculteit nu voor een pilot met proctoring.

Geen passend alternatief

Voordat werd besloten om proctoring in te zetten, heeft het bestuur, in nauw overleg met de examencommissie, bezien of er een passend alternatief is, zoals gebruik van meerdere versies, beperkte time slots, verbod op backtracking, nabellen, en keuzes voor essay-vormen. Voor met name tentamens in de eerste bachelorjaren bieden deze vormen echter geen passend alternatief voor een betrouwbare toetsafname. Zonder proctoring zou dat betekenen dat die tentamens niet kunnen worden afgenomen totdat er weer voldoende mogelijkheden in tentamenzalen zijn, en zou er serieuze studievertraging kunnen ontstaan. 

Pilot

De pilot heeft betrekking op het herkansingstentamen Bestuursprocesrecht. De studenten die zich voor dit tentamen hebben ingeschreven, worden apart op de hoogte gesteld. Ze krijgen stap-voor-stap instructies en de mogelijkheid om met de software te oefenen. De faculteit zal de eerste ervaringen met proctoring en de behaalde resultaten grondig evalueren.

Vragen FSR over proctoring

De Facultaire Studentenraad heeft aan het faculteitsbestuur een aantal vragen voorgelegd over het gebruik van proctoring op de FdR. Lees via de link hieronder de antwoorden en de visie van het bestuur.