Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De instroom van bachelor- en masterstudenten aan de FdR is flink toegenomen ten opzichte van vorig studiejaar. De bacheloropleidingen laten een stijging zien van 28%, de masters van 25%. De coronacrisis lijkt een rol te spelen in de toename.

Bacheloropleidingen

De instroom van bachelorstudenten aan de FdR is toegenomen ten opzichte van vorig studiejaar. Met 895 studenten in het huidig studiejaar ten opzichte van 698 studenten in studiejaar ’19-’20, gaat het om een stijging van 28%. De nieuwe cijfers gaan over het aantal studenten dat stond ingschreven op de peildatum 1 oktober 2020. 

De bachelor Rechtsgeleerdheid is de grootste studie met 796 studenten (vorig jaar waren er 615 studenten). De bachelor Fiscaal Recht heeft dit jaar 99 studenten (ten opzichte van 83 studenten vorig jaar). Bij de bachelor PPLE zijn dit jaar 214 studenten gestart, ten opzichte van 220 studenten in collegejaar ’19-’20. 

Masteropleidingen

Bij de masteropleidingen is er de laatste vier collegejaren sprake van een stijgende lijn in het aantal inschrijvingen. Dit jaar is er een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Er zijn dit jaar in totaal 1185 studenten gestart in een van de juridische masters, vorig jaar waren dit er 948. 

De stijging is met name terug te zien bij de master International & European Law (van 286 naar 351 studenten) en bij de master Privaatrecht (van 150 naar 242 studenten). Andere duidelijke stijgers zijn Fiscaal Recht (van 90 naar 119 studenten) en Gezondheidsrecht (van 37 naar 57 studenten). 

Binnen de master Privaatrecht valt de track Commerciële rechtspraktijk op met een verdubbeling van het aantal studenten. Bij de Master International & European Law is er bij alle tracks sprake van een toename in studenten. 

De grootste stijgers zijn de masters International & European Law en de master Privaatrecht

Internationale studenten 

Het aandeel studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit, is bij de masteropleidingen licht gestegen. Er zijn 369 studenten internationale studenten met een master gestart. Vorig jaar waren dit 322 studenten. Opvallend is ook dat het aandeel Aziatische studenten in de masteropleidingen de afgelopen vier jaar gestaag groeit. Vier jaar geleden waren er nog 24 studenten, dit collegejaar zijn dat er 51. 

Coronacrisis

Het is lastig de toename in het aantal nieuwe bachelor- en masterstudenten met zekerheid te verklaren, maar de coronacrisis lijkt een rol te spelen. Zo nemen minder Nederlandse studenten een tussenjaar voordat ze aan hun universitaire studie beginnen. Ook kunnen de hogere slagingspercentages in het vwo van invloed zijn; door de coronacrisis maakten scholieren vorig schooljaar geen centraal eindexamen. Ook Nederlandse studenten die van plan waren in het buitenland te gaan studeren, kunnen door corona hun plannen gewijzigd hebben.