Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

José Terra, bestuurssecretaris van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, heeft de Stapenning van de UvA ontvangen voor haar staat van dienst, inzet en grote loyaliteit richting de universiteit, in het bijzonder de studenten en medewerkers. Haar enorme betrokkenheid maakte haar tot steunpilaar en voorbeeld voor velen.

José Terra ontvangt Sta-penning
Foto: Willem Kox

Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur, reikte de penning uit tijdens de receptie ter gelegenheid van haar afscheid op donderdag 6 september.

José Terra trad op 1 oktober 1982 in dienst van de UvA en startte in 1984 haar werkzaamheden op de Griffie van de Universiteitsraad, waar zij onder meer secretaris was van de belangrijke raadscommissies Onderwijs & Onderzoek en Personeelszaken. Naast deze formele werkzaamheden was zij ook het geheugen, geweten en de stille kracht binnen de griffie. Als laatste Griffier van de Universiteitsraad heeft zij eind jaren negentig de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad helpen vormgeven.

In 2004 werd José benoemd tot bestuurssecretaris bij de ondersteuning van de Bestuursstaf. Ze speelde een grote rol in het team dat de intensivering van de samenwerking tussen UvA en HvA begeleidde en voerde het secretarisschap van het stafoverleg en de verschillende directeuren-overleggen. Haar grote kracht was haar bijdrage aan een goede onderlinge afstemming tussen de toenmalige concerneenheden en de faculteiten.

In 2006 maakte José Terra de overstap naar de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Twaalf en een half jaar vervulde zij hier een belangrijke spilfunctie. Als organisatorisch geheugen van de faculteit met een helicopterview en een altijd scherpzinnige blik. Haar potlood, waarmee teksten niet alleen op inhoud, maar ook op spelling werden gecontroleerd, was even welkom als gevreesd. Maar bovenal was José een zeer gewaardeerde en geliefde collega die haar kwaliteiten benutte om mensen en meningen bij elkaar te brengen.