Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In de huidige pensioencontracten lopen mensen van 60 jaar en ouder meer renterisico dan wenselijk is. Dat stellen onderzoekers Roel Mehlkopf (Tilburg University) en Servaas van Bilsen (UvA EB, Quantitative Economics) in een Netspar-analyse van de (impliciete) verdeling van aandelen- en renterisico over de levenscyclus van pensioenfondsdeelnemers.

Door dit renterisico zijn de uitkeringen van deze 60-plussers onvoldoende beschermd tegen onverwachte ontwikkelingen in de rente. De huidige uitkeringsovereenkomst biedt onvoldoende mogelijkheden om renterisico op de gewenste manier over jong en oud te verdelen. De lange verplichtingen van jongere deelnemers zorgen, als niet alle renterisico’s worden afgedekt, voor veel volatiliteit in de dekkingsgraad bij een pensioenfonds. Dit renterisico komt - ondanks de spreidingsperiode - voornamelijk terecht bij oudere deelnemers. 

Weinig flexibiliteit

De onderzoekers constateren dat de bestaande uitkeringsregeling weinig flexibiliteit kent in de verdeelregels voor aandelen- en renterisico. Een belangrijke les die kan worden getrokken voor de toekomst is dat renterisico anders is dan aandelenrisico, en daarom ook anders dient te worden verdeeld over het leven van deelnemers. Een ‘ideaal’ pensioencontract gaat dus verschillend om met verschillende type risico’s, en heeft genoeg ‘knoppen’ om risico’s op de juiste manier over de deelnemers, jong en oud, te verdelen.

Meer weten?

Op donderdag 11 juni, 10.00 uur presenteert onderzoeker Roel Mehlkopf een webinar naar aanleiding van de Netspar Brief 'Renterisico, lifecyle en pensioencontract'. Aanmelden kan via www.netspar.nl .