Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Er staan regelmatig berichten in de nieuwsbrief over verkregen accreditaties en lopende accreditatie-processen. Maar wat zijn ze precies en waarom zijn ze belangrijk? Maurice Oudejans, projectmanager accreditaties, legt uit.

Welke soorten accreditaties heb je en wat houden ze precies in?

'In de 1ste plaats heeft UvA EB 3 internationale accreditaties (Triple Crown Accreditation): de Amerikaanse AACSB, de Europese EQUIS en de Britse AMBA-accreditatie. Zij accrediteren het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van Business Schools. AMBA accrediteert in het bijzonder  de MBA’s van Business Schools.

In de 2de plaats is de UvA geaccrediteerd door de NVAO door de zogenoemde Instellingstoets waarbij de kwaliteitszorgprocessen van de UvA worden beoordeeld. Ook zijn alle UvA BSc- en MSc-opleidingen geaccrediteerd door de NVAO. Dit is een wettelijk verplichting. Nieuwe opleidingen, zoals de BSc Business Analytics, moeten ook een NVAO accreditatie ondergaan om in aanmerking te komen voor de bekostiging ervan. Dit is weer een apart en intensief traject. 

In de 3de plaats zijn er aantal opleidingen geaccrediteerd door een beroepsvereniging. Zo is de Executive Master of Finance & Control (EFMC) geaccrediteerd door de Vereniging van Registercontrollers (VRC).

Tot slot heeft de ABS een Cedeo-erkenning. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector.'

Wat is het belang van accreditaties?

'De internationale accreditaties zijn o.a. belangrijk voor Business Schools omdat ze hiermee een internationale benchmark verkrijgen en kunnen deelnemen aan internationale netwerken (AACSB/AMBA/EQUIS). Daarnaast is het een goede stimulans voor de internationalisering en helpt het bij de werving van internationale studenten en onderzoekers. Tot slot zorgen de accreditaties voor innovatie in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.'

Hoe bereiden we ons voor op accreditaties?

'De voorbereiding op accreditaties is zeer intensief. Zo stellen wij  voor iedere accreditatie een uitvoerige zelfstudie op en bereiden we het bezoek van de visitatiecommissie heel goed voor.'

Hoe worden de inspecties afgenomen?

'Doorgaans komt er een (internationale) commissie langs die gesprekken voert met alle stakeholders van UvA EB. Dit bezoek duurt vaak 3 dagen. Voor de NVAO-visitatie van een nieuwe opleiding staat doorgaans een dag per opleiding. Het afgelopen jaar zijn alle bezoeken online (via Zoom) verlopen. Dit was voor ons bijzonder efficiënt.

De commissies vormen hun oordeel op basis van de zelfstudie, de aanvullende documentatie en de gesprekken met alle stakeholders tijdens het bezoek. Daarna schrijven ze een visitatierapport en geven een advies over de uitkomst aan de desbetreffende accreditatie-organisatie. Het bestuur van die organisatie neemt het formele besluit over de accreditatie.'

Op welke zaken wordt er vooral gelet door deze commissies?

'De kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en bedrijfsvoering wordt bij alle accreditaties beoordeeld. Organisaties letten ook nog ieder op specifieke aspecten. Zo besteedt EQUIS extra aandacht aan internationalisering, corporate contacten en ERS, de AACSB aan de kwaliteit van het wetenschappelijk personeel, kwaliteitszorg en onderzoek en AMBA aan career- en alumni-services.'