Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kopcursussen schakelprogramma hbo'ers

Kopcursussen schakelprogramma hbo'ers

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als je deelneemt aan het schakelprogramma van de Schakelzone Recht, dan volg je het laatste deel (de zogeheten 'kopcursussen') aan de UvA.

Je mag je inschrijven voor deze kopcursussen als je minimaal 75% van het totale schakeltraject hebt voltooid. 

Bestaat je schakeltraject (inclusief ‘kopcursussen’) uit 60 EC, dan is de absolute ondergrens om met de kopcursussen te kunnen starten 45 EC. Bestaat je schakeltraject (inclusief ‘kopcursussen’) uit 50 EC, dan is de absolute ondergrens om met de kopcursussen te kunnen starten 40 EC. Meer informatie over het curriculum is te vinden op de website van de Open Universiteit.

Website Open Universiteit

Kopcursussen

Voor studenten die per 1 april 2017 of later tot de schakelzone zijn toegelaten bestaan de kopcursussen alleen uit het onderdeel ‘Bachelorscriptie’ (5 EC). Om in aanmerking te komen voor het civiel effect moet de scriptie over een privaatrechtelijk onderwerp gaan.

Ben je eerder begonnen, raadpleeg dan de overgangsregeling op de website van de OU.

Informatie over de bachelorscriptie

Inschrijfprocedure

Deze vakken zijn te volgen als schakelstudent of (voor studenten die ingeschreven staan aan een andere instelling voor hoger onderwijs) als bijvakstudent.

Als schakelstudent

  • Schrijf je tijdig in als schakelstudent via Studielink voor de opleiding: bachelor Rechtsgeleerdheid – schakelprogramma.
    Als je start per 1 september, doe dan uiterlijk 1 juni een inschrijfverzoek
    Als je start per 1 februari, doe dan uiterlijk 1 december een inschrijfverzoek
    Andere data zijn niet mogelijk.
  • Vul ook het 'Intakeformulier schakelprogramma's FdR' in. Doe dit uiterlijk 1 augustus als je start per 1 september en uiterlijk 1 december als je start per 1 februari. Hierbij wordt ook gevraagd om bewijs op te sturen dat je voldoende EC's hebt behaald van het basisprogramma Schakelzone Recht aan de OU. Een reguliere kopie van jouw OU studiepad kun je aanleveren tot en met 23 augustus als je start per 1 september en tot en met 24 januari als je start per 1 februari.

Als alles in orde is bevonden, geeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  de toestemming voor je inschrijving als schakelstudent door aan de centrale studentenadministratie van de UvA. Je betaalt een vergoeding per studiepunt van € 34,71 per EC in studiejaar 2019-2020.  

Meld je tijdens de betreffende aanmeldperiode aan voor de vakken die je gaat volgen. (Vakaanmeldingen voor het 1e semester vinden plaats in juni, die voor het 2e semester in december).

Meer informatie over vakaanmelding is te vinden onder vakaanmelding.

 

Intakeformulier schakelprogramma's FdR

Vakinformatie

Raadpleeg de UvA Studiegids voor meer informatie over de vakken.

UvA Studiegids - Bachelorscriptie FdR

UvA Studiegids - Rechtsfilosofie