Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursprogramma

Honoursprogramma

Barst jij van het talent en wil je meer uit je studie halen? Meld je dan tijdig aan voor het Honoursprogramma.

 • De Universiteit van Amsterdam kent een Honoursprogramma van 30 ECTS, verspreid over vijf opeenvolgende semesters. Je volgt elk semester 1 extra vak.
 • Het Honoursprogramma is bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten die naast hun reguliere bachelor extra vakken willen volgen
 • Er zijn in het jaar twee momenten waarop je je kunt aanmelden voor het honoursprogramma. Je kunt starten in het tweede semester van het eerste jaar (inschrijven voor 1 maart) of in het eerste semester van het tweede jaar (inschrijven voor 15 juli). Als je na 15 juli start volg je eenmalig twee honoursvakken in een semester.

Hieronder vind je de stappen die je moet nemen als je het honoursprogramma wilt volgen.

Stappenplan Honoursprogramma

 • Stap 1: Ga na of je aan de toelatingseisen voldoet

  De voorwaarden om te starten met het honoursprogramma zijn:

  1. Je hebt alle vakken van semester 1 (30 ECTS) behaald bij aanmelding vóór 1 maart of je hebt alle vakken van je eerste jaar behaald (60 ECTS) bij aanmelding vóór 15 juli;
  2. Je gemiddelde, gewogen naar studiepunten, voor alle vakken die je in je reguliere bachelorprogramma hebt behaald is tenminste een 7.50; je kunt je gemiddelde berekenen met behulp van deze tabel (volgt zsm). 
  3. Je hebt je op tijd aangemeld voor het honoursprogramma (zie stap 2).

  Deze toelatingseisen zijn strikt. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

 • Stap 2: Meld je aan voor het honoursprogramma

  Meld je voor 1 maart of voor 15 juli aan. De aanmelding voor 1 maart heeft de voorkeur omdat je de vijf honoursvakken dan evenredig kunt verspreiden. Bespreek je studieplanning met de studieadviseurs als je pas in je tweede jaar begint met je honoursprogramma vanwege de extra zware studielast.

  Je kunt je aanmelden via uva.nl/vakaanmelden voor ‘Honours Programme UvA Economics and Business’. Na je aanmelding wordt je aanvraag gecontroleerd. Uiterlijk zes weken na het verstrijken van de deadline (1 maart, 15 juli) krijg je te horen of je officieel mag beginnen. Meld je ook al aan als je nog in afwachting bent van je cijfer(s). Zodra je cijfer is geregistreerd wordt je aanmelding gecontroleerd

 • Stap 3: Meld je aan voor honoursvakken

  Het honoursprogramma bestaat uit de volgende vakken:

  Buiten het verplichte vak The Why Axis, ben je zelf verantwoordelijk voor je vakaanmelding. Kijk op de website over de vakaanmelding voor de verschillende vakaanmeldperiodes. Let op: de vakaanmeldperiodes van de VU, IIS en AUC verschillen van die van UvA Economie en Bedrijfskunde.

  Als je het programma invult met het verplichte honoursvak (The Why Axis) en 4 interdisciplinaire vakken (vakken bij de VU, AUC of IIS) hoef je niet langs de examencommissie. Als je ervoor kiest om in plaats van één van de vier interdisciplinaire vakken, een disciplinair vak te volgen uit de goedgekeurde keuzevakkenlijst zoals je die kunt zien in je studieplan in SIS, dan hoef je ook niet langs de examencommissie. Je hoeft alleen goedkeuring aan te vragen bij de examencommissie als het een disciplinair vak betreft van buiten de goedgekeurde keuzevakkenlijst of interdisciplinaire vakken aan een andere universiteit of faculteit (met uitzondering van de VU, AUC of IIS). Je kunt via een verzoek bij de examencommissie laten beoordelen of er inderdaad geen sprake is van inhoudelijke overlap.

 • Stap 4: Controle van de voortgang

  Je voortgang van het honoursprogramma

  Na je aanmelding wordt je voortgang één keer gecontroleerd. Dit gebeurt aan het einde van je tweede studiejaar om te zien of je nog door mag met je honoursprogramma. Wanneer je aan het eind van je tweede studiejaar de vereiste 120 ECTS uit je bachelor hebt behaald met een gemiddelde van een 7.50 (gewogen naar studiepunten), mag je het daaropvolgende jaar doorgaan met het honoursprogramma. Voldoe je niet aan deze vereisten, dan word je afgemeld voor het honoursprogramma. Aan het eind van je bachelor wordt gecontroleerd of je met honours mag afstuderen. Dit wordt vervolgens op je diplomasupplement opgenomen.

  Vragen over je studieplanning?

  Heb je vragen over de planning van je studie of twijfel je of je door wil gaan met het honoursprogamma, neem dan contact op met de studieadviseurs om dit te bespreken.

  Wil je stoppen met het honoursprogramma?

  Als je wilt stoppen met het honoursprogramma, geef dat dan aan via de Digitale Studenten Service Desk.

  Honoursvakken opnemen als keuze- of extracurriculaire vakken

  Besluit je te stoppen of word je afgemeld voor het honoursprogramma omdat je niet meer aan de vereisten voldoet? Dan kan je de vakken die je wel al behaald hebt binnen het honoursprogramma in de meeste gevallen als keuzevak of extra-curriculaire vakken opnemen. Dit geef je aan wanneer je je diploma aanvraagt. Je hoeft hier geen aparte aanvraag voor in te dienen.

 • Stap 6: Honoursvakken opnemen op je diploma

  Aan het volgen van het honoursprogramma is de voorwaarde verbonden dat je binnen drie jaar al je vakken (180 EC) en je honoursprogramma afrondt. Geef bij je diploma-aanvraag aan dat je het honoursprogramma gevolgd hebt en welke vakken je als honoursvakken wilt opnemen. Zorg er ook voor dat je alle benodigde cijferlijsten (zie stap 5) bij de onderwijsbalie hebt ingeleverd.

  Om af te kunnen studeren met de vermelding van het honoursprogramma op je diploma-supplement, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Je hebt (tenminste) 30 ECTS aan honoursvakken behaald, in de samenstelling zoals bij stap 3 vermeld;
  • Je gemiddelde (gewogen naar studiepunten) voor alle vakken die je in je bachelor behaald hebt is tenminste een 7.50. Honoursvakken tellen niet mee voor je gemiddelde;
  • Je hebt al je vakken (+30 ECTS aan honoursvakken) binnen drie jaar behaald;
  • Je hebt niet meer dan 30 ECTS aan vrijstellingen gekregen.

  Wanneer blijkt dat je niet aan de vereisten voldoet bij afstuderen, wordt het honoursprogramma niet vermeld op het diplomasupplement. In de meeste gevallen kan je de honoursvakken opnemen als extra-curriculaire of keuzevakken (zie stap 4).