Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Taken van de Facultaire Studentenraad

De FSR FGw voert regelmatig direct overleg met het faculteitsbestuur over nieuwe plannen en ontwikkelingen binnen de faculteit. Het is de taak van de FSR FGw om de plannen van het faculteitsbestuur kritisch te bestuderen, waar nodig aanpassingen voor te stellen en nieuwe thema’s aan te dragen die belangrijk zijn voor onze faculteit en studenten.

Stem van de FGw-student

Om deze taken te kunnen vervullen houdt de raad zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen en zaken die studenten aan het licht brengen. De FSR FGw verkondigt de stem van studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen en deze stem willen we zo goed mogelijk laten horen.

De FSR FGw kan dit op verschillende manieren doen en twee soorten rechten vormen de basis om studenten te vertegenwoordigen:

  • het adviesrecht;
  • en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

Op bepaalde zaken heeft de FSR FGw adviesrecht. Dat betekent dat het faculteitsbestuur de FSR FGw om advies dient te vragen over een bepaald onderwerp of voorstel, bijvoorbeeld wanneer er voorgesteld wordt de voertaalwijziging van een opleiding te veranderen.

Instemmingsrecht

Op andere zaken heeft de FSR FGw instemmingsrecht; de FSR FGw moet dan instemmen met een bepaald voorstel voordat dit voorstel uitgevoerd mag worden. Een voorbeeld is het instemmingsrecht op het algemene deel van de Onderwijs- en Examenreglement (OER), een document waarin de rechten van studenten en de plichten van medewerkers omtrent onder andere tentaminering, herkansingen en het BSA zijn vastgelegd.

Openbare vergaderingen

Naast deze functies kan de FSR FGw ook een uitkomst bieden wanneer studenten problemen hebben die elders geen ingang hebben kunnen vinden. Wekelijks komen de raadsleden van de FSR FGw samen tijdens plenaire vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ben je benieuwd naar de vergadermomenten? Houd dan onze Facebook en website in de gaten. Het vergadermoment verandert namelijk per blok in verband met de collegeroosters van de raadsleden.