Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Honoursprogramma

Honoursvermelding

Wanneer je alle onderdelen van het FGw Honoursprogramma met goed gevolg hebt afrond, worden de behaalde resultaten van het programma op het supplement van je bachelordiploma vermeld. Je krijgt deze vermelding als je:

  • als voltijdstudent binnen drie jaar - en als deeltijdstudent binnen zes jaar - alle onderdelen van de bacheloropleiding met goed gevolg hebt afgerond, of eventuele uitloop van de bachelor met één jaar hebt gecompenseerd met extra studiepunten; 
  • een gewogen studieresultaat hebt van ten minste 7,5. Onderdelen waarvoor vrijstelling is verleend tellen niet mee bij het vaststellen van het gemiddelde eindcijfer;
  • alle onderdelen van het FGw Honoursprogramma met goed gevolg hebt afgerond;
  • en er voor minder dan 31 EC aan vrijstellingen zijn verleend.

NB: de studieresultaten die behaald zijn voor het FGw Honoursprogramma tellen niet mee bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de bachelor en hebben derhalve geen invloed op de toekenning van het judicium cum laude.