Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Honoursprogramma

Honoursprogramma FGw

Studenten vertellen

'Het research practicum sprak me het meest aan. Ik heb meegewerkt aan een groot onderzoeksproject over meertaligheid van de UvA en 22 andere universiteiten.' - Fleur Boitelle (22), derdejaars Europese studies en honoursstudent

Fleur Boitelle
Fleur Boitelle

Waarom heb je voor Europese studies gekozen? 

'Ik ben naar veel open dagen geweest en deze opleiding sprak me gewoon het meeste aan, omdat het heel interdisciplinair is. Voordat ik ging studeren heb ik een jaar in Hong Kong high school gedaan en in een gastgezin gewoond. Toen ik terugkwam, was mijn studiekeuze nog niet veranderd. Mijn eerste studiejaar beviel goed. De vakken vond ik allemaal leuk en ik had Engels als variant gekozen. Ik ben na mijn propedeuse Europese studies een jaar Rechtsgeleerdheid gaan studeren. Bij Rechten besefte ik vervolgens dat Europese studies echt mijn studie was, toen ben ik teruggekomen.'

Hoe kwam je bij het honoursprogramma?

'In mijn tweede jaar van Europese studies ontving ik een e-mail over het FGw Honoursprogramma. Binnen het programma sprak het research practicum mij heel erg aan. Daarnaast vind ik het leuk om studenten van andere opleidingen te leren kennen. En natuurlijk staat het goed op je diploma. Aangezien ik een selectieve master wil gaan doen, leek mij dat deelname aan een honoursprogramma op een positieve manier zou kunnen bijdragen aan mijn toelating. Ik ben nu toegelaten tot de master European Policy.'

Hoe heb je het honoursprogramma ingevuld?

'Ik heb voor het verdiepende traject gekozen en twee FGw Honoursvakken gevolgd: Europe in Exile en Imperfecte Geschiedenis. Bij het eerste vak keken we naar ballingen in Amsterdam. In groepjes van twee of drie kregen we een casus toegewezen. Mijn groepje heeft gekeken naar ‘love exiles’, mensen die vanwege hun seksuele voorkeur niet in hun eigen land kunnen wonen. We hebben veel interviews afgelegd en uiteindelijk een documentaire gemaakt. De laatste paar colleges hebben alle groepjes over hun casussen gepresenteerd. 

Bij Imperfecte geschiedenis hebben we de romancyclus De Tandeloze Tijd van A.F.Th. van der Heijden bestudeerd en onderzocht hoe feit en fictie daarin verweven zijn. In groepjes kregen we een deel van de cyclus toegewezen en moesten we aan de groep presenteren in hoeverre Van der Heijden feit en fictie gebruikt. Ter afsluiting moesten we een populair wetenschappelijk stuk schrijven. De beste essays worden aangeboden aan bladen als de Groene Amsterdammer.'

Meertaligheid

'Voor mijn research practicum heb ik meegelopen bij een groot vijfjarig onderzoeksproject van de UvA en 22 andere universiteiten. Het project heet  Mobility and Inclusion in Multilingual Europe en wordt deels gefinancierd door de Europese Unie. Het gaat over mobiliteit en inclusie op het gebied van meertaligheid. Mijn onderzoek binnen het practicum en ook mijn verzwaarde scriptie ging over Engelstaligheid op de universiteit. Europese studies biedt straks ook een Engelstalig traject aan, een ontwikkeling die je steeds meer op Nederlandse universiteiten ziet. Ik heb onderzocht hoe studenten tegenover deze ontwikkeling staan, wat hun attitude is en welke verklarende factoren er voor hun attitudes zijn.'

Raad je andere studenten het honoursprogramma aan?

'Ik raad het zeker aan en stimuleer nu al collega’s bij mijn bijbaan om zich aan te melden! Het programma heeft voor mij zoveel deuren geopend. Vooral het research practicum heeft mij veel gebracht, maar ook van de interdisciplinaire honoursvakken heb ik veel geleerd.'