Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Stage in de bachelor

4. Stageverslag en evaluatie

Aan het einde van de stage schrijf je een stageverslag, vult de stageverlener een evaluatieformulier in en vindt er een eindgesprek plaats.

Stageverslag

Het stageverslag is een uitwerking van het goedgekeurde stageplan en dient als uitgangspunt voor het eindgesprek.

Het stageverslag dient de volgende onderwerpen te bevatten:

  1. Inleiding: je keuze voor de betreffende organisatie, leerdoel(en), aard van de werkzaamheden, wijze van begeleiding, zakelijke afspraken
  2. Beschrijving van de organisatie en de branche
  3. Beschrijving van werkzaamheden/onderzoek/rol van de stagiair(e)
  4. Reflectie
  5. Conclusie

Voor het stageverslag geldt een minimum van 4500 woorden (exclusief bijlagen).

Evaluatieformulier

Naar aanleiding van het stageverslag vult de stageverlener een evaluatieformulier in.

Eindgesprek en beoordeling

Het stageverslag en het evaluatieformulier vormen de basis van het eindgesprek tussen de student, de stageverlener en de docentbegeleider. De docentbegeleider beoordeelt vervolgens de stage en registreert het resultaat met de bijbehorende studiepunten.