Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Honours- en Talentprogramma

Honours- en Talentprogramma

College Sociale Wetenschappen

Honours- en Talentprogramma

Voor de vijf bacheloropleidingen van het College Sociale Wetenschappen (Algemene sociale wetenschappen, Politicologie, Culturele antropologie, Sociologie en Sociale geografie en Planologie) is een apart verdiepingsprogramma ontwikkeld. Het Talentprogramma bestaat uit 30 EC die je bovenop het reguliere studieprogramma van de bachelor kunt volgen. Het programma is bedoeld voor studenten die meer willen en kunnen binnen hun studie. Het Talentprogramma van het College omvat tevens het Honoursprogramma

Voordelen van het Honours- en Talentprogramma

Als deelnemer aan het Talentprogramma kun je op het volgende rekenen:

  1. Het onderwijs is kleinschalig. Vakken hebben maximaal 25 deelnemers. Projecten worden ingericht voor kleine groepen.
  2. Elke opleiding heeft een Talentcoördinator, de academische mentor van de deelnemende studenten. Bij deze persoon kun je terecht met vragen en wensen over je eigen programma.
  3. Je kunt nieuwe perspectieven opdoen door gedachtenuitwisseling met studenten die andere bachelors volgen.
  4. Je krijgt de kans om je eigen interesses uit te diepen, in grotere mate dan in het normale programma het geval is.
  5. Vaak is het onderwijs anders van opzet (en soms ook toetsing) dan de reguliere vakken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Honours- en Talentprogramma, zoals toelatingseisen en het vakaanbod, zie de studiegids.

Honours- en Talentprogramma in de UvA Studiegids