Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Veelgestelde vragen Educatieve Module

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Opleiding
 • Waarom de Educatieve Module?

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten de route die leidt tot het behalen van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid uit te breiden. Tot nu toe konden studenten in hun derde bachelorjaar een minor Educatie doen en daarmee een beperkte tweedegraads bevoegdheid behalen. Vanaf september 2016 kunnen ook studenten die de bachelor (in een schoolvak) al hebben afgerond dit programma volgen en daarmee deze onderwijsbevoegdheid behalen.

  In de Educatieve Module maak je kennis met de praktijk en de theorie van het leraarsberoep. Naast dat een succesvolle afronding van de Educatieve Module leidt tot een beperkte tweedegraads bevoegheid, geeft het je de mogelijkheid om je te bekwamen in het uitoefenen van andere educatieve functies. Ook als je geen leraar wilt worden, biedt de Module je een goede gelegenheid om educatieve vaardigheden te verwerven, je favoriete onderwerp om te zetten in aantrekkelijk materiaal en inzicht te krijgen in vakdidactische en onderwijskundige concepten. Die vaardigheden en inzichten zijn nuttig in allerlei situaties van informatieoverdracht, niet alleen in een schoolklas. Denk bijvoorbeeld aan educatieve uitgeverijen, museumeducatie en onderwijsjournalistiek.

 • Hoe is de Educatieve Module opgebouwd?

  Je kunt de Educatieve Module afronden in  één semester. De Module bestaat uit een theoretisch deel (15 ECTS) en een praktijkstage (15 ECTS).

  Het theoretische deel bestaat uit onderwijs op de ILO, met bijbehorende tentamens en opdrachten. Tijdens het praktijkdeel geef je lessen in vmbo-tl of de onderbouw van havo-vwo. Op de school waar je stage loopt, zijn docentbegeleiders aanwezig die je helpen om de fijne kneepjes van het lesgeven en lesvoorbereiden onder de knie te krijgen.

 • Kan ik gelijktijdig met de Educatieve Module nog andere vakken volgen?

  Je moet er rekening mee houden dat de Educatieve Module een pittige tijdsinvestering van circa 40 uur per week vereist. Dit betekent dat de Module niet met andere vakken te combineren is. Naast dat je 1 dag per week colleges volgt op de ILO, wordt er een substantiële hoeveelheid tijd op school doorgebracht. Je moet er rekening mee houden dat je vijf dagdelen per week aanwezig zult zijn op je stageschool. Gecombineerd met zelfstudie en lesvoorbereiding betekent dit een behoorlijke tijdsinvestering.

 • Wanneer heb ik college?

  Je volgt één dag per week colleges op de ILO. Afhankelijk van wanneer je start met de Educatieve Module, heb je een andere vaste lesdag waarop je van 09.00 tot 17.00 uur colleges volgt.

  • Als je in september start met de Module, dan heb je les op de donderdag.
  • Als je in februari start met de Module, dan heb je les op de dinsdag.
 • Wanneer begint de opleiding?

  Opleidingsstart

  De Educatieve Module heeft twee startmomenten:

  • in september;
  • in februari.
    

  Startdagen

  De opleiding begint, afhankelijk van de opleidingsstart waarvoor je je hebt aangemeld, in de eerste week van september of februari.  In de week voorafgaand aan de officiële start worden er twee introductiedagen georganiseerd (de zogenoemde ‘startdagen’). Aangezien je meteen vanaf het begin van je studie start met je stage, krijg je door de startdagen alvast wat praktische handvatten mee, zodat je niet onvoorbereid voor de klas komt te staan. Tijdens deze dagen maak je kennis met de docenten, je studiegenoten en de opleiding. Je volgt daarnaast inspirerende workshops die je voorbereiden op de lespraktijk.

Toelating
 • Wat zijn de toelatingseisen tot de Educatieve Module?

  Je kunt je aanmelden voor de Educatieve Module wanneer je vóór aanvang van het traject (dus uiterlijk 31 januari voor de collegestart in februari en 31 augustus voor de collegestart in september) één van de volgende bacheloropleidingen hebt afgerond:

  FGw:

  • Arabische taal en cultuur (56040)
  • Duitse taal en cultuur (56805)
  • Engelse taal en cultuur (56806)
  • Franse taal en cultuur (56808)
  • Geschiedenis (56034)
  • Griekse en Latijnse taal en cultuur (56003)
  • Hebreeuwse taal en cultuur (50901)
  • Italiaanse taal en cultuur (56809)
  • Latijnse taal en cultuur (56816)
  • Nederlandse taal en cultuur (56804)
  • Slavische taal en cultuur (variant Russisch) (56813)
  • Spaanse taal en cultuur (56810)
  • Religiestudies (50902)

  FNWI:

  • Biologie (56850)
  • Biomedische wetenschappen (56990)
  • Natuur- en sterrenkunde (56984)
  • Scheikunde (56857)
  • Wiskunde (56980)

  FEB:

  • Economie en bedrijfskunde (50905)

  FMG:

  • Sociale geografie en planologie (56838)


  Het is niet mogelijk om de Educatieve Module te volgen wanneer je de bachelor nog niet hebt afgerond. In dat geval kun je je - mits je minimaal 90 studiepunten van de bachelor hebt gehaald - wel aanmelden voor de minor Educatie.

Inschrijving
 • Wanneer en hoe kan ik mij aanmelden voor de Educatieve Module?

  Aanmelding voor de Educatieve Module gebeurt ruim voorafgaand aan het semester waarin je met de opleiding wilt starten. De aanmeldperioden zijn als volgt:

  • Voor de start in september kun je je aanmelden van half februari tot en met 30 april.
  • Voor de start in februari kun je je aanmelden van half september tot en met 31 oktober.

  Gedurende de aanmeldperiode vind je op de volgende pagina een link naar de aanmeldprocedure.

Stage
 • Hoe kom ik aan een stageplek?

  In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de (opleidings)scholen waarmee wij samenwerken. Alleen als je een betaalde baan als docent in het voortgezet onderwijs hebt, kun je deze - onder bepaalde voorwaarden - als stageplek laten gelden. Zonder stageplaats kun je niet met de Educatieve Module starten.

 • Hoe wordt een stageplek toegewezen?

  Het aantal stageplaatsen is beperkt; zorg er dus voor dat je je op tijd aanmeldt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

  Je wordt op basis van de datum van aanmelding, je voorkeur en het aantal beschikbare stageplekken ingedeeld op een school. We houden zo veel mogelijk rekening met je voorkeur en de reisafstand naar de stageschool, maar kunnen helaas niet altijd iedere student op zijn of haar voorkeursschool plaatsen. Het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare stageplekken voor het desbetreffende vak spelen hierin een grote rol. Bij de stageplaatsing wordt een enkele reistijd van maximaal 90 minuten als redelijk en aanvaardbaar beschouwd (conform regulier woon-werkverkeer).

 • Mag ik zelf een stageplek zoeken?

  In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidings- of praktijkscholen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, en mag je dus niet zelf naar een stageplek opzoek gaan. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stage-ilo-fmg@uva.nl. Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en wordt je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaats.

  Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, dan kun je die aanstelling laten gelden als praktijkplek

 • Wanneer krijg ik te horen op welke stageschool ik ben geplaatst?
  • Voor de start in september wordt dit uiterlijk in de loop van augustus bekend gemaakt.
  • Voor de start in februari wordt dit uiterlijk in de loop van januari bekend gemaakt.

  Je ontvangt een e-mail waarin staat aangegeven op welke school je bent geplaatst. Ook worden de contactgegevens van degene die de stages op de school coördineert (op de opleidingsscholen wordt dit de schoolpracticumcoördinator (SPC) of schoolopleider genoemd) meegestuurd.

  Helaas is het niet mogelijk om eerder bekend te maken op welke school je bent geplaatst. Vaak treden er nog last minute veranderingen op in de indeling van de stageplaatsen.

 • Met welke scholen werken de ILO samen?

  We hebben nauwe banden met een flink aantal scholen in de regio's Amsterdam, Almere, West-Friesland en Noord-Holland-West. In deze regio's zijn de opleidingsscholen gevestigd. De kans is dus groot dat je op een school buiten Amsterdam geplaatst wordt. Daarnaast werken we ook samen met zogenaamde praktijkscholen.

  Via deze link is te zien waar de opleidingsscholen van de UvA zich bevinden. Het is niet toegestaan zelf contact op te nemen met deze opleidingsscholen!

Aanvullende informatie
 • Waar vind ik de studiegids?

  De studiegids is digitaal te raadplegen en geeft informatie over alle studieonderdelen, opleidingstrajecten en contactgegevens van docenten binnen de UvA.

 • Wat is de betekenis van veelgebruikte afkortingen?
  • FEB: Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • FGW: Faculteit der Geesteswetenschappen
  • FMG: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (faculteit waar de ILO onderdeel van uitmaken)
  • FNWI: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  • ILO: Interfacultaire Lerarenopleidingen
  • LIO: Leraar in opleiding
  • LVHO: Leraar Master Voorbereidend Hoger onderwijs 
  • OWB: Onderwijsbureau (hier kun je terecht voor studentzaken die opleidingsspecifiek zijn)
  • POW: Pedagogische en Onderwijswetenschappen (de afdeling waartoe de ILO behoren)
  • REC: Roeterseilandcampus (campus van de UvA gelegen in en rondom de Roetersstraat) 
  • REC-D: Het gebouw waar de afdeling POW is gehuisvest
  • SIS: Studenteninformatiesysteem (Systeem waarin je je kunt aanmelden voor vakken, resultaten kunt raadplegen en het afstuderen kunt aanvragen. Je persoonlijke gegevens in SIS zijn gekoppeld aan de gegevens die je invult in Studielink)
  • SSD: Student Servicedesk (hier kun je terecht voor studentzaken die UvA-breed zijn, zoals de inschrijving in Studielink en betaling van het collegegeld)
  • SPC: Schoolpracticumcoördinator (coördinator van alle stagiairs op school) 
  • UvA: Universiteit van Amsterdam
  • VD: Vakdidacticus (docent op de ILO, verbonden aan bepaald schoolvak)
  • WPB: Werkplekbegeleider (begeleider op je stageschool)
 • Wat zijn veelgebruikte websites en toepassingen?
  • UvA website: www.uva.nl /leraar
   Overzicht van de lerarenopleidingen die door de Universiteit van Amsterdam worden aangeboden. 
  • ILO studentensite: www.student.uva.nl/ilo 
   Deze site is bedoeld voor studenten die bezig zijn met de opleiding. Je vindt hier algemene, praktische informatie over de ILO, zoals contactgegevens, formulieren en procedures. Erg handig is de A-Z lijst, waarin je veel informatie kunt terugvinden.   
  • Studielink: www.studielink.nl 
   Via deze site regel je je inschrijving aan de UvA. Je persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres waarop je alle correspondentie van de UvA en de ILO wenst te ontvangen) houd je bij via Studielink. 
  • SIS: http://student.uva.nl/sis 
   In het studenteninformatiesysteem SIS kun je je aanmelden voor vakken, resultaten raadplegen, diploma's aanvragen en verzoekschriften indienen. 
   Je persoonlijke gegevens in SIS zijn gekoppeld aan de gegevens die je invult in Studielink.  
  • MijnUvA: http://mijnuva.nl 
   Je kan inloggen op mijnUvA wanneer je een zogenaamd UvAnetID hebt ontvangen, nadat je je via studielink hebt ingeschreven. Het UvAnetID bestaat uit een gebruikersnaam, gelijk aan je studentnummer en een wachtwoord dat je later kunt wijzigen. Via MijnUvA krijg je toegang tot je Studentenmail, Studieweb en Blackboard.  
  • Canvas: https://canvas.uva.nl
   Canvas is hét communicatiemiddel tussen docent en student, maar ook tussen onderwijsbureau en student. Op deze digitale leeromgeving vind je actuele mededelingen, studiemateriaal, opdrachten en nog veel meer. De toegang tot Canvas wordt in de startweek uitgelegd en is alleen mogelijk voor studenten waarvan de inschrijving al geheel geregeld is. 
  • Rooster: rooster.uva.nl 
   Hier vind je het rooster waarop je kunt zien wanneer je voor welke vakken les hebt op de ILO.
  • Studiegids: http://studiegids.uva.nl 
   De digitale studiegids is UvA-breed en geeft informatie over alle studieonderdelen, opleidingstrajecten en contactgegevens van docenten binnen de UvA.

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog aanvullende vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).