Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Veelgestelde vragen minor Educatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Wanneer je na het lezen van deze informatie nog aanvullende vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).

  

Opleiding
 • Waarom de minor Educatie?

  In de minor Educatie maak je kennis met de praktijk en de theorie van het leraarsberoep. Naast dat een succesvolle afronding van de minor leidt tot een beperkte tweedegraads bevoegheid, geeft het je de mogelijkheid om je te bekwamen in het uitoefenen van andere educatieve functies. Ook als je geen leraar wilt worden, biedt de minor je een goede gelegenheid om educatieve vaardigheden te verwerven, je favoriete onderwerp om te zetten in aantrekkelijk materiaal en inzicht te krijgen in vakdidactische en onderwijskundige concepten. Die vaardigheden en inzichten zijn nuttig in allerlei situaties van informatieoverdracht, niet alleen in een schoolklas. Denk bijvoorbeeld aan educatieve uitgeverijen, museumeducatie en onderwijsjournalistiek.

 • Ontvang ik na het afronden van de minor Educatie een lesbevoegdheid?

  Wanneer je de minor Educatie hebt afgerond, krijg je bij het behalen van de meeste bachelors een lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor het vmbo-tl. Je krijgt de lesbevoegdheid dus niet na afsluiting van de minor, maar pas op het moment dat je je bachelorbul behaalt.

  Wanneer je je bachelorbul aanvraagt bij de onderwijsbalie van je faculteit, zul je zelf op het aanvraagformulier moeten aangeven dat je de minor Educatie hebt gevolgd.

  Studenten van de volgende opleidingen ontvangen een lesbevoegdheid:

  Cluster Taal- en Cultuurwetenschappen:

  • Nederlands (Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, Bachelor Taal en Communicatie)
  • Engels (Bachelor English Language and Culture)
  • Frans (Bachelor Franse Taal en Cultuur)
  • Duits (Bachelor Duitslandstudies) 
  • Spaans (Bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies)
  • Italiaans (Bachelor Italië Studies)
  • Russisch (Bachelor Russische en Slavische Studies)
  • Arabisch (Bachelor Arabische Taal en Cultuur)
  • Hebreeuws* (Bachelor Hebreeuwse Taal en Cultuur)
  • Griekse en Latijnse taal en Cultuur (Bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
  • Latijnse taal en Cultuur (Bachelor Latijnse Taal en Cultuur)

  Cluster Bètawetenschappen:

  • Natuurkunde (Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Bachelor Bèta-gamma – richting Natuurkunde)
  • Scheikunde (Bachelor Scheikunde, Bachelor Bèta-gamma – richting Scheikunde)
  • Biologie (Bachelor Biologie, Bachelor Biomedische Wetenschappen, Bachelor Bèta-gamma – richting Biologie, Bachelor Psychobiologie )
  • Wiskunde (Bachelor Wiskunde, Bachelor Beta-Gamma – richting Wiskunde, Bachelor Econometrie en Operationele Research, Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Bachelor Actuariële wetenschappen)
  • Informatica (Bachelor Informatica, Bachelor Informatiekunde, Bachelor Kunstmatige Intelligentie)

  Cluster Mens- en Maatschappijwetenschappen:

  • Algemene Economie (Bachelor Business Administration (Bedrijfskunde), Bachelor Economics and Business Economics (Economie en Bedrijfseconomie), Aangevraagd: Bachelor Fiscale Economie)
  • Aardrijkskunde (Bachelor Sociale Geografie en Planologie, Bachelor Future Planet Studies)
  • Geschiedenis en staatsinrichting (Bachelor Geschiedenis, Bachelor Cultuurwetenschappen)
  • Godsdienst en Levensbeschouwing (Bachelor Religiewetenschappen)

  Studenten die een bachelor doen die niet direct verwant is aan het schoolvak kunnen in sommoge gevallen - als ze voldoen aan de toegangseisen - wel de minor Educatie volgen, maar krijgen dan geen lesbevoegdheid. Indien je na het afronden van je vakmaster besluit om de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) te doen, kom je op basis van een afgeronde minor Educatie in aanmerking voor een verkort opleidingstraject. Als je hier meer informatie over wilt, neem dan contact op met de studieadviseur van de ILO.

 • Voor welke schoolvakken wordt de minor Educatie aangeboden?

  De minor Educatie wordt aangeboden voor de volgende vakken:

  • Aardrijkskunde
  • Algemene Economie
  • Arabisch
  • Biologie
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Geschiedenis
  • Godsdienst en levensbeschouwing
  • Grieks en Latijn
  • Hebreeuws
  • Informatica
  • Italiaans
  • Latijn
  • Natuurkunde
  • Nederlands
  • Russisch
  • Scheikunde
  • Spaans
  • Wiskunde

  Je kan de minor Educatie alleen volgen voor schoolvakken die in de onderbouw gegeven worden. Voor de volgende schoolvakken kan dus geen minor gevolgd worden:

  • Kunstgeschiedenis*
  • Filosofie
  • Bedrijfseconomie
  • Maatschappijleer

  * Het is voor Kunstgeschiedenis wel mogelijk om de minor Kunsteducatie te volgen.

 • Hoe is de minor Educatie opgebouwd?

  Je kunt de minor Educatie afronden in 1 semester. De minor bestaat uit een theoretisch deel (15 ECTS) en een praktijkstage (15 ECTS).

  Het theoretische deel bestaat uit onderwijs op de ILO, met bijbehorende tentamens en opdrachten. Tijdens het praktijkdeel geef je lessen in vmbo-tl of de onderbouw van havo-vwo. Op de school waar je stage loopt, zijn docentbegeleiders aanwezig die je helpen om de fijne kneepjes van het lesgeven en lesvoorbereiden onder de knie te krijgen.

 • Kan ik gelijktijdig met de minor Educatie nog andere vakken volgen?

  Je moet er rekening mee houden dat de minor Educatie een pittige tijdsinvestering van circa 40 uur per week vereist. Dit betekent dat de minor niet met andere vakken te combineren is. Naast dat je 1 dag per week colleges volgt op de ILO, wordt er een substantiële hoeveelheid tijd op school doorgebracht. Je moet er rekening mee houden dat je vijf dagdelen per week aanwezig zult zijn op je stageschool. Gecombineerd met zelfstudie en lesvoorbereiding betekent dit een behoorlijke tijdsinvestering.

 • Wanneer heb ik college?

  Je volgt één dag per week colleges op de ILO. Afhankelijk van wanneer je start met de minor Educatie, heb je een andere vaste lesdag waarop je van 09.00 tot 17.00 uur colleges volgt.

  • Als je in september start met de minor, dan heb je les op de donderdag.
  • Als je in februari start met de minor, dan heb je les op de dinsdag.
 • Wanneer begint de opleiding?

  Opleidingsstart

  Voor sommige schoolvakken start de minor Educatie alleen in september; voor andere schoolvakken kent het opleidingstraject eveneens een startmoment in februari. Het kan per startmoment verschillen voor welke schoolvakken de minor Educatie start. Op de pagina over de minor Educatie kun je steeds lezen om welke schoolvakken het gaat.

  Startdagen

  De opleiding begint, afhankelijk van de opleidingsstart waarvoor je je hebt aangemeld, in de eerste week van september of februari. In de week voorafgaand aan de officiële start worden er twee introductiedagen georganiseerd (de zogenoemde ‘startdagen’). Aangezien je meteen vanaf het begin van je studie start met je stage, krijg je door de startdagen alvast wat praktische handvatten mee, zodat je niet onvoorbereid voor de klas komt te staan. Tijdens deze dagen maak je kennis met de docenten, je studiegenoten en de opleiding. Je volgt daarnaast inspirerende workshops die je voorbereiden op de lespraktijk.

Toelating
 • Wat zijn de toelatingseisen tot de minor Educatie?

  Om toegelaten te worden tot de minor Educatie moet je beschikken over 90 studiepunten in een bacheloropleiding die direct verwant is aan het schoolvak. Daarnaast moet je ingeschreven staan bij de betreffende bachelor.

  Verder kun je alleen met de minor starten indien je een stageplaats hebt. In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor je op één van de (opleidings)scholen waarmee de ILO een samenwerkingsverband heeft. Alleen bij vakken waarvoor veel aanmeldingen zijn, kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat je wordt gevraagd zelf een stageplaats te zoeken.

 • Kan ik de minor Educatie volgen als ik nog niet aan de UvA studeer?

  Ook als je niet aan de UvA studeert, kun je de minor Educatie volgen. Naast de reguliere aanmeldprocedure geldt in dit geval ook het volgende:

  Indien je de minor Educatie wilt volgen terwijl je aan een andere universiteit studeert, dan moet je je via Studielink inschrijven als bijvakstudent bij je bachelorstudie. Je ontvangt een automatisch gegenereerde mail waarin staat dat je toestemming moet hebben om een bijvak te volgen. Om de minor Educatie hier te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat je toestemming krijgt van de examencommissie van je eigen opleiding. Dit moet je zelf regelen en zo snel mogelijk naar de ILO toesturen.

  Let op: indien het aantal aanmeldingen hoger is dan de beschikbare stageplaatsen, krijgen UvA-studenten voorrang bij het verdelen van de stageplaatsen.

 • Kan ik de minor Educatie volgen als ik de bachelor al heb afgerond?

  Wanneer je de bachelor al hebt afgerond, is het niet meer mogelijk om de minor Educatie te volgen.
  Indien je al over een bachelordiploma beschikt, kun je een beperkte tweedegraads bevoegdheid behalen door de Educatieve Module te volgen. Op de volgende pagina kun je lezen wat de toelatingseisen voor dit opleidingstraject zijn.

Inschrijving
 • Wanneer en hoe kan ik mij aanmelden voor de minor Educatie?

  Aanmelding voor de minor Educatie gebeurt ruim voorafgaand aan het semester waarin je met de minor wilt starten. De aanmeldperioden zijn als volgt:

  • Voor de start in september kun je je aanmelden van half februari tot en met 30 april.
  • Voor de start in februari kun je je aanmelden van half september tot en met 31 oktober.

  De volledige aanmeldprocedure vind je op de volgende pagina.

Stage
 • Hoe kom ik aan een stageplek?

  In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de (opleidings)scholen waarmee wij samenwerken. Alleen als je een betaalde baan als docent in het voortgezet onderwijs hebt, kun je deze - onder bepaalde voorwaarden - als stageplek laten gelden. Daarnaast kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat je bij schoolvakken waarvoor veel aanmeldingen zijn, wordt gevraagd om zelf een stageplaats te zoeken. Zonder stageplaats kun je namelijk niet met de minor Educatie starten.

 • Hoe wordt een stageplek toegewezen?

  Het aantal stageplaatsen is beperkt; zorg er dus voor dat je je op tijd aanmeldt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

  Je wordt op basis van de datum van aanmelding, je voorkeur en het aantal beschikbare stageplekken ingedeeld op een school. We houden zo veel mogelijk rekening met je voorkeur en de reisafstand naar de stageschool, maar kunnen helaas niet altijd iedere student op zijn of haar voorkeursschool plaatsen. Het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare stageplekken voor het desbetreffende vak spelen hierin een grote rol. Bij de stageplaatsing wordt een enkele reistijd van maximaal 90 minuten als redelijk en aanvaardbaar beschouwd (conform regulier woon-werkverkeer).

 • Mag ik zelf een stageplek zoeken?

  In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidings- of praktijkscholen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, en mag je dus niet zelf naar een stageplek opzoek gaan. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stage-ilo-fmg@uva.nl. Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en wordt je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaats.

  Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, dan kun je die aanstelling laten gelden als praktijkplek

 • Wanneer krijg ik te horen op welke stageschool ik ben geplaatst?
  • Voor de start in september wordt dit uiterlijk in de loop van augustus bekend gemaakt.
  • Voor de start in februari wordt dit uiterlijk in de loop van januari bekend gemaakt.

  Je ontvangt een e-mail waarin staat aangegeven op welke school je bent geplaatst. Ook worden de contactgegevens van degene die de stages op de school coördineert (op de opleidingsscholen wordt dit de schoolpracticumcoördinator (SPC) of schoolopleider genoemd) meegestuurd.

  Helaas is het niet mogelijk om eerder bekend te maken op welke school je bent geplaatst. Vaak treden er nog last minute veranderingen op in de indeling van de stageplaatsen.

 • Met welke scholen werken de ILO samen?

  We hebben nauwe banden met een flink aantal scholen in de regio's Amsterdam, Almere, West-Friesland en Noord-Holland-West. In deze regio's zijn de opleidingsscholen gevestigd. De kans is dus groot dat je op een school buiten Amsterdam geplaatst wordt. Daarnaast werken we ook samen met zogenaamde praktijkscholen.

  Via deze link is te zien waar de opleidingsscholen van de UvA zich bevinden.

  Het is niet toegestaan zelf contact op te nemen met deze opleidingsscholen!

 • Kan ik de opleiding volgen met een betaalde baan in het voortgezet onderwijs?

  Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, dan kun je die aanstelling - onder bepaalde voorwaarden - laten gelden als praktijkplek.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de stagecoördinator.

Aanvullende informatie
 • Hoe kan ik een afspraak maken met de studieadviseur?

  Wanneer je een ingewikkeld probleem hebt waar de medewerkers van het onderwijsbalie je niet bij kunnen helpen, dan kun je een afspraak maken met de studieadviseur, Noortje Gerritsen.

 • Waar vind ik de studiegids?

  De studiegids is digitaal te raadplegen en geeft informatie over alle studieonderdelen, opleidingstrajecten en contactgegevens van docenten binnen de UvA.

 • Wat is de betekenis van veelgebruikte afkortingen?
  • FEB: Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • FGW: Faculteit der Geesteswetenschappen
  • FMG: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (faculteit waar de ILO onderdeel van uitmaken)
  • FNWI: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  • ILO: Interfacultaire Lerarenopleidingen
  • LIO: Leraar in opleiding
  • LVHO: Leraar Master Voorbereidend Hoger onderwijs 
  • OWB: Onderwijsbureau (hier kun je terecht voor studentzaken die opleidingsspecifiek zijn)
  • POW: Pedagogische en Onderwijswetenschappen (de afdeling waartoe de ILO behoren)
  • REC: Roeterseilandcampus (campus van de UvA gelegen in en rondom de Roetersstraat) 
  • REC-D: Het gebouw waar de afdeling POW is gehuisvest
  • SIS: Studenteninformatiesysteem (Systeem waarin je je kunt aanmelden voor vakken, resultaten kunt raadplegen en het afstuderen kunt aanvragen. Je persoonlijke gegevens in SIS zijn gekoppeld aan de gegevens die je invult in Studielink)
  • SSD: Student Servicedesk (hier kun je terecht voor studentzaken die UvA-breed zijn, zoals de inschrijving in Studielink en betaling van het collegegeld)
  • SPC: Schoolpracticumcoördinator (coördinator van alle stagiairs op school) 
  • UvA: Universiteit van Amsterdam
  • VD: Vakdidacticus (docent op de ILO, verbonden aan bepaald schoolvak)
  • WPB: Werkplekbegeleider (begeleider op je stageschool)
 • Wat zijn veelgebruikte websites en toepassingen?
  • Lerarenwebsite UvA: www.uva.nl/leraar
   De website van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam voor studiekiezers. 
  • ILO studentensite: www.student.uva.nl/ilo 
   Deze site is bedoeld voor studenten die bezig zijn met de opleiding. Je vindt hier algemene, praktische informatie over de ILO, zoals contactgegevens, formulieren en procedures. Erg handig is de A-Z lijst, waarin je veel informatie kunt terugvinden.   
  • Studielink: www.studielink.nl 
   Via deze site regel je je inschrijving aan de UvA. Je persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres waarop je alle correspondentie van de UvA en de ILO wenst te ontvangen) houd je bij via Studielink. 
  • SIS: http://student.uva.nl/sis 
   In het studenteninformatiesysteem SIS kun je je aanmelden voor vakken, resultaten raadplegen, diploma's aanvragen en verzoekschriften indienen. 
   Je persoonlijke gegevens in SIS zijn gekoppeld aan de gegevens die je invult in Studielink.  
  • MijnUvA: http://mijnuva.nl 
   Je kan inloggen op mijnUvA wanneer je een zogenaamd UvAnetID hebt ontvangen, nadat je je via studielink hebt ingeschreven. Het UvAnetID bestaat uit een gebruikersnaam, gelijk aan je studentnummer en een wachtwoord dat je later kunt wijzigen. Via MijnUvA krijg je toegang tot je Studentenmail, Studieweb en Blackboard.  
  • Canvas: https://canvas.uva.nl
   Canvas is hét communicatiemiddel tussen docent en student, maar ook tussen onderwijsbureau en student. Op deze digitale leeromgeving vind je actuele mededelingen, studiemateriaal, opdrachten en nog veel meer. De toegang tot Canvas wordt in de startweek uitgelegd en is alleen mogelijk voor studenten waarvan de inschrijving al geheel geregeld is. 
  • Rooster: rooster.uva.nl 
   Hier vind je het rooster waarop je kunt zien wanneer je voor welke vakken les hebt op de ILO.
  • Studiegids: http://studiegids.uva.nl 
   De digitale studiegids is UvA-breed en geeft informatie over alle studieonderdelen, opleidingstrajecten en contactgegevens van docenten binnen de UvA.