Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Facultaire Studentenraad (FSR) - FMG

De Facultaire Studentenraad (FSR) wordt jaarlijks gekozen uit en door studenten van de Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen (FMG). De studies die hieronder vallen zijn Psychologie, Politicologie, Sociologie, Culturele Antropologie, Communicatiewetenschap, Gedrag en Samenleving, Pedagogiek, Onderwijskunde, Sociale Geografie, Planologie en de aansluitende masters van deze studies.

Regelmatig overleg

Het hoofddoel van de FSR is de belangen van de studenten te behartigen. Dit probeert zij te bereiken op verschillende manieren. Zo voert de FSR overleg met de decaan, het hoofd van de faculteit, waarin zij het faculteitsbeleid kritisch beoordeelt en met suggesties komt die de studentenbelangen ten goede komen.

Verder overlegt de FSR regelmatig met de opleidingscommissies, waar studenten op opleidingsniveau adviseren over de kwaliteit van het onderwijs, om informatie uit te wisselen en de krachten te bundelen. Samen werken we aan problemen die zich in de verschillende opleidingen voordoen.

Ten slotte onderhoudt de FSR nauwe banden met de Centrale Studentenraad (CSR), het universiteitsbrede studenteninspraakorgaan. De CSR houdt zich bezig met zaken die de hele UvA aangaan, en niet alleen de afzonderlijke faculteiten. Via de CSR kunnen problemen die zich voordoen op facultair niveau doorgespeeld worden naar het hoogste beleidsniveau dat de UvA kent; het College van Bestuur.

Meepraten

De FSR biedt studenten de mogelijkheid om mee te praten over de kwaliteit van het onderwijs en beslissingen die genomen worden in de faculteit. De FSR heeft verschillende rechten, onder te verdelen in adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat de FSR bij bepaalde beslissingen geconsulteerd moet worden, waarop de FSR een reactie mag geven. Deze reactie is niet bindend, maar moet wel in overweging genomen worden bij de besluitvorming. Instemmingsrecht betekent dat de FSR toestemming moet geven voordat het beleid rechtsgeldig en dus bindend is. De FSR heeft instemmingsrecht op de Opleidings- en Examenregelingen, die elk jaar in mei herschreven worden.

De FSR komt wekelijks bijeen voor een plenaire vergadering, waarin lopende zaken besproken worden en actuele onderwerpen aan bod komen.

Wil je meer weten over het werk van de Facultaire Studentenraad of heb je suggesties of klachten over het wel en wee van de UvA of je opleiding?

Neem contact op en laat ook jouw stem horen!

Bezoekadres

Studentenraad FMG
Amsterdam Roeterseilandcampus
Gebouw B/C/D, kamer D2.00
Nieuwe Achtergracht 127
1018 WS Amsterdam
Tel: 020-5256347

Postadres

Studentenraad FMG
Postbus 15562
1001 NB Amsterdam