Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

De examencommissie vervult een belangrijke taak. Zij is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.

 • Taken en bevoegdheden

  De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en vastgelegd in het examenreglement.

 • Verzoeken

  Je kunt bij de examencommissie onder andere een verzoek indienen voor:

  • het aanvragen van vrijstellingen;
  • goedkeuring van vrije programma's en afwijkingen in het reguliere programma;
  • goedkeuring van vrije keuzevakken binnen en buiten de UvA;
  • dispensatie ingangseisen vakken;
  • klachten over tentamens en examens;
  • bemiddeling bij conflicten tussen student en examinator;
  • verlenging van de geldigheidsduur van eindcijfers;
  • dispensatie regelgeving (aanwezigheidsplicht, deadlines, e.d.);
  • cijferbezwaren.

  Lees voordat je een verzoek indient eerst de vereisten door die door de examencommissie worden gesteld aan verzoeken en bekijk de indieningstermijnen voor verzoeken.

 • Contact

  Let op! Bij de Universitaire Pabo van Amsterdam zijn twee examencommissies betrokken:

  • Voor de UvA-vakken wend je je tot de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (zie hieronder).
  • Voor de HvA-vakken gebruik je het digitale verzoekformulier van de examencommissie Pabo-HvA

  Alle correspondentie met de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen verloopt via een digitaal contactformulier, de zogenaamde Digitale Student Service Desk (DSSD). 

  ​Andere manieren van aanvragen dan op deze pagina beschreven of onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen.

  De examencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij de inhoud van het verzoek een eerdere beslissing vereist of rechtvaardigt.

  Ambtelijk secretaris en telefonisch spreekuur

  Mirjam Koelewijn is ambtelijk secretaris voor de examencommissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
  Je kunt bij haar terecht voor vragen over ingediende verzoeken tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 12.00 – 13.00 uur, via telefoonnummer 020 5254707.

 • Bezwaar of beroep

  Als je bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Examencommissie dan stelt de Examencommissie het op prijs dat je dit kenbaar maakt. Indien je er niet uitkomt met de Examencommissie, kun je binnen zes weken na dagtekening van het besluit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) via het Digitaal loket voor klacht, bezwaar en beroep studenten UvA.

 • Vergaderdata

  De examencommissie vergadert in het academisch jaar 2021 - 2022 op de volgende data:

  • Dinsdag 14 september 2021
  • Dinsdag 19 oktober 2021
  • Dinsdag 30 november 2021
  • Dinsdag 11 januari 2022
  • Dinsdag 22 februari 2022
  • Dinsdag 12 april 2022
  • Dinsdag 24 mei 2022
  • Dinsdag 28 juni 2022
 • Samenstelling

  Leden

  Voorzitter prof. dr. P.F. (Peter) de Jong
  Vicevoorzitter mw. dr. C. (Cristina) Colonnessi
  Leden dhr. dr. P.J. (Peter) Hoffenaar
    dhr. dr. K.J. (Kees Jan) Kan
    mw. dr. E.J. (Els) Kuiper
    mw. dr. W. (Wieke) de Vente
  Extern lid -

  Ambtelijk secretariaat

  Ambtelijk secretaris mw. drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn