Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursprogramma Psychologie

Vind je Psychologie een interessante studie en wil je nog meer uitgedaagd worden? Begin dan aan het Honoursprogramma.

Dit programma stelt je niet alleen in staat om je studie nog interessanter te maken door extra vakken samen met andere gemotiveerde studenten te kunnen volgen, maar verhoogt ook je kansen om goede stages te vinden en toegelaten te worden tot de beste masteropleidingen.

 • Algemene eisen

  Voor het behalen van het Honourscertificaat Psychologie gelden de volgende eisen:

  • Haal je bachelordiploma in drie jaar tijd
  • Haal ten minste 30 EC bovenop de normale 180 EC (vrijstellingen tellen niet mee)
  • Onderdeel van de extra 30 EC zijn:
   • twee interdisciplinaire vakken (ten minste 12 EC)
   • de verplichte onderdelen van Breaking Borders
  • Haal een gemiddelde hoger dan een 7,5
  • Voltooi je bachelorproject met minimaal een 7,5
 • Programma

  De afdeling Psychologie biedt Honours studenten een curriculum aan van 3-6 EC in het tweede en derde jaar, genaamd Breaking Borders.

  Naast de Breaking Borders-vak(ken) kun je je eigen programma van 24-27 EC samenstellen. De vakken naar eigen keuze zijn minimaal tweedejaars vakken. Naast psychologievakken kun je ook vakken volgen van een andere (verwante) academische bacheloropleiding. De current topics uit het derde jaar van de bachelor Psychologie staan open voor tweede- en derdejaars Honoursstudenten. Extra vakken uit een andere discipline moeten inhoudelijk relevant zijn voor de psychologie. Een uitzondering op deze inhoudelijke eis geldt voor de interdisciplinaire vakken (zie hieronder). De extra vakken mogen inhoudelijk niet overlappen met vakken uit de reguliere bacheloropleiding Psychologie of met elkaar.

  Je kunt ook op andere manieren studiepunten halen voor je Honoursprogramma. In het verleden hebben Honoursstudenten bijvoorbeeld (onderzoeks)stages gedaan (met een maximum van 6 EC). In de studiegids staat meer informatie hierover. Summer courses (in het buitenland) kunnen ook worden meegerekend als deze van voldoende academisch niveau zijn. Neem altijd contact op met de coördinator als je op deze manier extra punten voor het Honours wilt halen.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor een programma dat logistiek haalbaar is. De studieadviseur en coördinator van het Honours-programma kunnen je daarbij helpen.

  Breaking Borders

  Het Breaking Borders-onderwijs richt zich op de ontwikkeling van academische, creatieve en persoonlijke vaardigheden in een interdisciplinaire context. Dit soort vaardigheden stelt studenten in staat om veelzijdige en intellectueel flexibele psychologen te worden, in staat om kritisch en proactief te werken aan complexe (individuele of maatschappelijke) problemen in een interdisciplinaire academische en/of sociale context.

  In het eerste semester van je tweede jaar kun je beginnen met de niet-verplichte cursus Breaking Borders 1 (3 EC). In het eerste semester van je derde jaar volg je de verplichte cursus Breaking Borders 2 (3 EC). 

  Breaking Borders 1 heeft stress en veerkracht als hoofdthema's. Aan de hand van historische en moderne artikelen over dynamische complexe systemen (op neuronaal, psychologisch en sociaal niveau) en discussies met gastdocenten schrijven studenten een essay en ontwikkelen een interventie om veerkracht te vergroten en/of stress te verminderen.

  In Breaking Borders 2 doen studenten een 'pressure cooker', een transdisciplinair onderwijsprogramma dat gericht is op het verbinden van wetenschap en maatschappij. Tijdens de pressure cooker werken studenten in kleine groepen aan nieuwe (interdisciplinaire) oplossingen voor een maatschappelijk probleem van een (externe) opdrachtgever (bijv. universiteit, TNO, ministeries, steden, stichtingen).

  In de studiegids staat meer informatie over deze twee vakken.

  Interdisciplinaire vakken

  Je moet voor minimaal 12 EC interdisciplinaire cursussen volgen. Deze cursussen hoeven niet inhoudelijk relevant te zijn voor de psychologie. Je kunt slechts één interdisciplinair vak per semester volgen, te beginnen in het tweede semester van je tweede jaar. Als je in het tweede semester van je derde jaar in het buitenland gaat studeren, kun je meer dan één interdisciplinair vak per semester volgen. Neem in dat geval contact op met de Honourscoördinator.  

  Meer informatie over interdisciplinaire Honoursvakken vind je op de website van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Het is ook mogelijk om andere interdisciplinaire (niet-Honours) vakken te volgen bij het IIS.

  Let op: de aanmeldperiode voor interdisciplinaire vakken verschilt van de reguliere inschrijfperiode. Houd de IIS-website hiervoor in de gaten.

  Studeren in het buitenland

  De afdeling Psychologie stimuleert studenten om in het buitenland te studeren.

  Als je in het buitenland wilt studeren, kun je dat het beste in het tweede semester van je derde jaar doen. Heb je plannen om naar het buitenland te gaan, neem dan contact op met de coördinator van het Honoursprogramma.

 • Inschrijving en toelating

  Je komt in aanmerking voor toelating tot het Honours programma Psychologie als je het propedeusejaar (60 EC) binnen een jaar hebt afgerond met een gemiddelde van tenminste een 7,5. Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal mogelijke plaatsen in ons programma, dan wordt er geloot. Studenten met een gemiddelde van ten minste een 8,5 worden altijd geplaatst.

  Studenten die half mei alle vakken hebben behaald met een gemiddelde van tenminste een 7,5 ontvangen een e-mail met meer informatie over de selectieprocedure van het Honours-programma.

  De deadline voor het inleveren van je motivatiebrief voor het Honours programma in het jaar 2022-2023 is 13 juni 2022, 09:00u. Te laat ingeleverde motivatiebrieven worden niet behandeld. Je kunt je motivatiebrief hier inleveren.

 • Aanvragen honourscertificaat

  Nadat je je bachelor hebt afgerond, moet je twee dingen doen om je Honourscertificaat aan te vragen:

  • Vink het vakje aan op het online formulier voor het aanvragen van de bachelor Psychologie om aan te geven dat je een Honoursbachelor wilt aanvragen. Hierdoor is de Education Desk Psychology op de hoogte van je aanvraag voor een Honourscertificaat.
  • Vul deze korte vragenlijst in om de examencommissie de vereiste informatie te geven om je aanvraag te beoordelen. Je kunt hier ook je verantwoording indienen.

  De examencommissie beoordeelt of je studietraject voldoet aan de eisen van het Honoursprogramma Psychologie. Als dat het geval is, krijg je naast je bachelordiploma een Honourscertificaat. Vóór de uitreiking informeert de examencommissie je per e-mail of je aan de gestelde eisen hebt voldaan.

  Verantwoording

  Er kunnen verschillende redenen zijn om een verantwoording aan de examencommissie voor te leggen (zie ook hierboven voor meer informatie, onder 'Aanvragen Honourscertificaat'). Je schrijft een verantwoording als je:

  • langer dan drie jaar over je bachelor hebt gedaan. Als je er niet in geslaagd bent de Honoursbachelor binnen de nominale studieduur van de opleiding (3 jaar) af te ronden, moet je de examencommissie laten zien waarom dat niet mogelijk was en dat je alles hebt gedaan wat binnen je mogelijkheden lag om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Als je na drie studiejaren aan alle eisen van de Honours bachelor hebt voldaan, maar (een deel van) het vierde jaar hebt gebruikt om extra onderwijs (minors, stages, vakken) te volgen, moet je de examencommissie na afronding van je bachelor laten weten dat je - hoewel je bachelor langer heeft geduurd dan de nominale studieduur - wel aan de eisen van de Honours bachelor hebt voldaan. 
  • om andere redenen niet aan een van de andere vereisten van het Honoursprogramma hebt voldaan, maar van mening bent dat je toch recht hebt op een Honoursbachelordiploma.
 • FAQ

  1. Uit welke cursussen, naast de interdisciplinaire cursussen en de Breaking Borders cursus(sen), kan ik kiezen? 

  Je kunt kiezen uit vele cursussen binnen en buiten de opleiding psychologie. Deze cursussen moeten minstens tweedejaars vakken zijn. Derdejaars Current topics uit de bachelor Psychologie zijn ook mogelijk voor tweedejaars Honoursstudenten. Extra vakken uit een andere discipline moeten inhoudelijk relevant zijn voor de psychologie. Taalcursussen zijn niet relevant. Het is ook belangrijk dat de extra vakken inhoudelijk niet overlappen met vakken uit de reguliere bacheloropleiding Psychologie en/of met elkaar. Je kunt ook op andere manieren studiepunten verdienen voor je Honoursprogramma. In het verleden hebben Honoursstudenten bijvoorbeeld extra (onderzoeks)stages gedaan (zie de course catalogue voor meer informatie). Ook summer courses (in het buitenland) kunnen meetellen als deze van voldoende academisch niveau zijn. Neem altijd contact op met de coördinator als je een van deze alternatieven wilt doen.

  2. Kan ik nog steeds een semester in het buitenland studeren als ik Honoursstudent ben?

  Ja. Aangezien de meeste studenten in het tweede semester van het derde jaar naar het buitenland gaan, betekent dit dat ze hun 30 ec voor het Honoursprogramma moeten afronden voordat ze naar het buitenland gaan. Neem altijd contact op met de coördinator als je van plan bent een semester in het buitenland te studeren.

  3. Kan ik tijdens een uitwisseling EC's halen voor het Honoursprogramma?

  In principe wel, maar we adviseren om maximaal 30 ec te doen tijdens een semester in het buitenland, zodat je tijd hebt om te wennen, te socialiseren en een goede tijd daar te hebben. Zie vraag 2.

  4. Kan ik een herexamen doen voor de reguliere vakken? Kan ik een herkansing doen voor Honoursvakken?

  Herkansingen van vakken uit het reguliere en/of Honours programma zijn voor het Honours programma geen probleem. Als je je Honours-programma wilt combineren met een judicium ('met genoegen’ of 'cum laude'), dan gelden er wel eisen voor het aantal herkansingen in het reguliere programma, maar niet voor de vakken gevolgd voor het Honours-programma.

  5. Komt het Honoursprogramma op mijn bachelordiploma te staan?

  Nee, je ontvangt een apart Honourscertificaat.

  6. Hoe schrijf ik me in voor interdisciplinaire Honoursvakken aan de UvA, VU of AUC?

  Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) regelt de inschrijving voor de interdisciplinaire vakken aan de UvA, VU en AUC los van de 'normale' inschrijfprocedure. Meer informatie ontvang je elk semester van de coördinator.

  7. Hoeveel extra werk is het Honoursprogramma per week?

  Dat hangt ervan af hoe gemakkelijk je studeert en of de logistiek van de extra cursus(sen) qua werkbelasting goed aansluit bij het reguliere programma. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om het studieprogramma zo in te richten dat het studeerbaar is (geen colleges of tentamens op hetzelfde moment of drie vakken in één periode bijvoorbeeld). Je kunt de coördinator altijd vragen om je te helpen bij het indelen van het volgende semester.

  8. Welke voordelen heeft het Honours programma voor mijn carrière?

  In Nederland zijn Honoursprogramma's divers qua inhoud en leerdoelen (van persoonlijk leiderschap tot specialisatie en verbreding) en kies je een belangrijk deel van de vakken zelf. Als je een academische carrière nastreeft, zijn de voordelen van een Honoursprogramma duidelijk en echt nuttig. Werkgevers buiten de academie weten echter niet altijd precies wat de specifieke kennis en vaardigheden zijn die in een Honoursprogramma worden aangeleerd. Maar ze erkennen wel de algemene vaardigheden van Honoursstudenten: discipline, motivatie, enz.  Het kan nuttig zijn om te laten zien wat je in je Honoursprogramma hebt gedaan om je geleerde kennis en vaardigheden te benadrukken.

  9. Moet ik een aanvraag indienen voor het behalen van de Honoursonderscheiding?

  Je kunt op het online aanvraagformulier voor je bachelor aangeven dat je een aanvraag wilt doen voor een Honoursbachelordiploma. Hiermee informeer je de onderwijsbalie over je aanvraag voor een Honoursdiploma. Als je de examencommissie extra informatie moet geven om je aanvraag te kunnen beoordelen, kijk dan bij 'Honourcertificaat Psychologie'.

  10. Welke Honoursstudenten mogen langer doen over hun bachelor vanwege corona?

  Als gevolg van de Coronacrisis zijn de eisen voor sommige Honoursstudenten gewijzigd. Studenten die in het studiejaar 2020-2021 met het Honoursprogramma zijn begonnen, moeten in hun 2e en 3e jaar 150 ec voltooien in een periode van twee jaar. Als zij in het tweede semester van hun eerste jaar (2019-2020) enige achterstand oplopen als gevolg van corona, krijgen zij een extra semester om deze achterstand weg te werken.

 • Contact

  Neem voor vragen over het Honoursprogramma Psychologie contact op met coördinator Max van der Linden (M.A.vanderLinden@uva.nl).