Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Cum laude

Het predicaat ‘cum laude’ (met lof) wordt op je diploma aangetekend als je uitzonderlijk hebt gepresteerd. Dit wordt bepaald door de Examencommissie, die de voorwaarden heeft vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. Als je aan de voorwaarden van cum laude voldoet dient de Onderwijsbalie FNWI automatisch een verzoek in bij de Examencommissie. Dit hoef je niet zelf aan te vragen.

Wat wordt bedoeld met uitzonderlijk presteren en wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

In de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie staat uitgelegd  waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het cum laude-predicaat. Voorbeelden van gestelde voorwaarden kunnen zijn:  elk onderdeel is beoordeeld met een 7 (zeven) of hoger, de Bachelor thesis is beoordeeld met een 8 (acht) of hoger, het gewogen gemiddelde van alle Bachelor onderdelen, met uitzondering van de Bachelor thesis, bedraagt minstens een 8 (acht). Let op: de gestelde voorwaarden verschillen per opleiding. Lees in artikel 5.2 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie wat de exacte voorwaarden en uitzonderingen zijn die gelden voor jouw opleiding. 

Noot
Deze tekst is slechts een indicatie, de exacte vereisten staan vermeld in artikel 5.2 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.