Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Procedure goedkeuring studieprogramma

Exacte Wetenschappen

Goedkeuring studieprogramma

Voordat je het Bachelordiploma kunt aanvragen, moet je studieprogramma goedgekeurd zijn door de examencommissie. Pas wanneer de examencommissie het studieprogramma heeft goedgekeurd èn de cijfers van alle in het studieprogramma vermelde vakken zijn behaald en in SIS geregistreerd staan, kun je op basis van dit studieprogramma je bachelordiploma aanvragen.

Via onderstaande link vul je in welke vakken je tijdens de bachelor hebt behaald en welke vakken je nog moet behalen. Dit studieprogramma komt, nadat je hebt ingediend, automatisch bij de examencommissie terecht. LET OP: als je vakkenpakket is gewijzigd na eerdere goedkeuring van je vakkenpakket, laat dit dan opnieuw beoordelen door de Examencommissie! 

Het streven van de examencommissie is om je binnen 8 weken na indiening te berichten of je studieprogramma is goedgekeurd of dat er nog vragen zijn omtrent je studieprogramma.

Denk je dat je recht hebt op het predicaat cum laude, maar wil je dat zeker weten? Kijk dan op deze link voor de precieze eisen.

Wanneer dien je je studieprogramma in?

Als je er zeker van wilt zijn dat je dit academisch jaar af kunt studeren (dus vóór 31 augustus), moet je je studieprogramma op tijd laten goedkeuren. De deadlines hiervoor zijn: 1 december (Scheikunde) of 1 mei (Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde) van het academische jaar waarin je wilt afstuderen. Als je er om specifieke redenen niet zelf uitkomt, kun je contact opnemen met je studieadviseur (zie onderaan deze pagina).

Als je van plan bent (een deel van) je bachelor in te vullen met vakken die buiten het standaard curriculum vallen, bijvoorbeeld een keuzevak aan een andere faculteit of universiteit in de vrije keuzeruimte, dan moet je die onderdelen van je studieprogramma al eerder laten goedkeuren door de Examencommissie.

In dat geval dien je niet het gehele studieprogramma ter goedkeuring in maar een 'los wijzigingsverzoek'. Ook dit doe je digitaal via bovenstaande link.

Het verzoek moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van het onderwijs dat je in je vrije keuzeruimte gaat volgen worden ingediend.

Wijzigen van een eerder goedgekeurd studieprogramma

Heb je je studieprogramma eerder goed laten keuren en wijzigt hier opnieuw iets aan, bijvoorbeeld omdat je toch nog een extra vak wilt volgen, een eerder aangevraagd vak hebt laten vallen, of een ander keuzevak hebt gedaan, dan moet het studieprogramma voor het aanvragen van het diploma opnieuw worden goedgekeurd.

Ook wijzigingen op een eerder goedgekeurd studieprogramma worden via bovenstaande link ingediend. Bij goedgekeurde vakken van buiten de opleiding (incl. buitenland) kun je als bijlage je reeds goedgekeurde studieprogramma uploaden.

Het streven van de examencommissie is om binnen 8 weken na indiening je te berichten of je studieprogramma is goedgekeurd of dat er nog vragen zijn omtrent je studieprogramma. Dien je wijzigingen dus op tijd in. Aanvragen voor deelname aan vakken die al van start zijn gegaan zijn voor eigen risico (de examencommissie is niet verplicht een vak om die reden goed te keuren).

Afkeuring studieprogramma 

Is je studieprogramma afgekeurd door de examencommissie, dan zal  je daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en word je ook geïnformeerd waarom het programma is afgekeurd.

In dit geval is het aan te raden om contact op te nemen met jouw studieadviseur, via de digitale student service desk, en in overleg een nieuw studieprogramma samen te stellen.