Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Diversiteit en inclusie staan ​​al enkele jaren hoog op de agenda van de UvA en op veel verschillende plaatsen zijn activiteiten georganiseerd. Maar waarom zou je je druk maken over diversiteit? De BètaBreak organiseert in samenwerking met het UvA Diversity team een ​​discussiepanel over dit onderwerp. Eindigen de slimste mensen toch niet uiteindelijk in de top van de wetenschap? Of moeten we onze cultuur van inclusie / uitsluiting kritisch beoordelen en ons beleid herzien?

Detail Summary
Datum 5 februari 2020
Tijd 12:00 -13:00

Het missen of weglaten van groepen mensen vanwege hun geslacht, handicap, achtergrond, seksuele geaardheid of anderszins doet niet alleen onrecht en schade aan deze groepen, het belemmert ook de creativiteit en potentiële impact van ons gezamenlijke werk in onderwijs en onderzoek. Er zijn aanwijzingen dat wetenschap en teamwerk profiteren van een grotere diversiteit en inclusie. Ook hebben discriminatie en stereotiep denken niet alleen een culturele oorzaak, maar ook een biologische oorzaak. Het zijn onze hersenen die mensen in groepen verdelen en er bepaalde kenmerken aan koppelen.

We hebben 3 wetenschappers met uiteenlopende achtergronden uitgenodigd om met ons te praten over dit ingewikkelde en belangrijke onderwerp. Neem je lunch mee en kom op 5 februari om 12.00 uur naar de centrale hal op Science Park!

Deze BètaBreak is onderdeel van de themadag Faces of Science Park: Diversity and Inclusion in Science

Sprekers

  1. Professor Frank van Overwalle. Vrije Universiteit Brussel. Specialisaties Sociale neurowetenschappen en Sociale psychologie. Artikel: Het is simpele biologie: iedereen is als racist geboren
  2. Dr. Meir Shemla. Associate Professor of Organizational Behavior, Erasmus University Rotterdam. "His work focuses on the impact of team composition on team performance, and he has particular interest in how diversity in teams can be leveraged to increase innovation and performance. In his work he also explores the consequences of diversity policies on organizational performance and talent acquisition. Other research topics he is exploring include the role of followers in successful leadership and the effect of emotions in teams."
  3. Dr. Patricia Schor. Radboud University Nijmegen & Amsterdam University College. "I am a research fellow at the Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies of Radboud University, focusing on the Critical Philosophy of Race. I am also a lecturer at Amsterdam University College, teaching Race, Class and Gender Intersectionality. In my publications I deal with postcolonial African literature, Brazilian postcolonialities and gendered anti-blackness in Europe. Recently I have been exploring the Portuguese and Dutch biopolitical colonial regimes, racism and colonial heritages across the Atlantic. I am a member of the board and peer reviewer of journals on Gender, Feminism and Sexualities, Comparative Literature, and Social and Political Sciences. Previously I have worked at Oxfam Netherlands on projects in Mozambique, Angola and Guinea Bissau, primordially on conflict resources and political rights."

Over de BètaBreak

Tijdens de maandelijkse BètaBreak bespreken voor- en tegenstanders een actueel thema binnen de natuurwetenschappen. De BètaBreak is een initiatief van bèta-studenten aan de UvA, ondersteund door de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De discussies vinden plaats in de centrale hal van Science Park 904 en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De voertaal is Engels.