Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De extra gelden die beschikbaar zijn gekomen door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten, worden bij de FNWI besteed aan maatregelen die moeten leiden tot intensiever onderwijs. De faculteit verwacht een extra bijdrage van €1.3 miljoen in 2019, wat verder oploopt tot € 3,0 miljoen in 2022.

In het Facultair plan voor de Kwaliteitsafspraken 2019-2024 worden de maatregelen beschreven die de FNWI neemt voor de intensivering van het onderwijs. Deze intensivering moet ervoor zorgen dat studenten hoogwaardig onderwijs krijgen aangeboden in een inclusieve leeromgeving, die zorgdraagt dat een student gemotiveerd is om de opleiding succesvol af te ronden.

Voor de ontwikkeling van het facultair plan is een ad hoc-commissie samengesteld die in korte tijd de verschillende aspecten van ‘intensiever onderwijs’ heeft uitgewerkt tot een plan. Dit plan is vastgesteld door het Directie Team van de FNW.  Het uitgangspunt is dat studenten inspraak hebben bij de ontwikkeling van de plannen. De OR en de FSR hebben advies uitgebracht over dit plan. Zowel de OR als de FSR hebben in hun advies een aantal opmerkingen gemaakt waarover nog nader overleg zal plaatsvinden.

Een - niet compleet - overzicht van de voorgestelde maatregelen voor intensiever onderwijs aan de FNWI:

Meer tijd en aandacht voor studenten

  • De faculteit gaat meer junior docenten aanstellen voor ondersteuning van de wetenschappelijke staf in het onderwijs.
  • Meer aandacht voor feedback aan studenten

Betere voorbereiding op beroep en maatschappelijke loopbaan

  • Inzet van alumni voor intervisie bijeenkomsten met (groepjes) studenten
  • het aanstellen van coördinatoren voor stages en afstudeerprojecten

Community building: versterking van de gemeenschap als basis voor het leren

  • Werkruimte voor studenten, zoals de Logic Room van ILLC en gezamenlijke activiteiten door studieverenigingen

Minoronderwijs ter verbreding van kennis en vaardigheden

  • Ontwikkelenvan specifieke minoren in de bacheloropleiding, zoals Tesla Minor en het ontwikkelen van brede bèta minoren

Hoe nu verder?

Nadat het facultair plan is goedgekeurd door het College van Bestuur (die daarover advies vraagt van de centrale medezeggenschap) zal begin 2019 worden begonnen met het opstellen van een plan van aanpak voor de meer gedetailleerde uitwerking van de plannen. Het doel daarbij is in overleg met de opleidingen een start te maken de maatregelen om er zo voor te zorgen dat het budget vanaf het begin goed wordt besteed. In dit proces zullen ook de FSR, de OR en de OC’s worden betrokken.

Commissie Kwaliteitsafspraken FNWI

In de commissie Kwaliteitsafspraken zitten de volgende medewerkers en studenten: Jacobijn Sandberg, Casper van Eijden, Martijn Brehm, Boas Kluiving, Andy Pimentel, Jeroen Goedkoop, Lucy Wenting, Maarten van Dorp, Evert Jan Meijer, Catharina de Weerd, Rudi Rust en Kees van Wensen.