Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursprogramma Informatica

Heb je goede studieresultaten en ben je op zoek naar een extra uitdaging? Misschien is het honoursprogramma dan iets voor jou!

 • Programma

  Je volgt tijdens je bacheloropleiding extra studieonderdelen met een studielast van minimaal 30 EC bovenop die van het reguliere programma. Je krijgt hiermee de mogelijkheid om je studie nóg interessanter te maken door je te verbreden en/of de diepte in te gaan. Na afronding van een honoursprogramma heb je hiermee een streepje voor bij je latere (internationale) studie, promotie of werk.

  Je kunt grotendeels zelf je programma samenstellen, waarbij je kunt kiezen uit aan aantal onderdelen:

  • extra (honours)vakken
  • onderzoeksproject(en) binnen de opleiding (6EC)

  Daarnaast  zijn er aanvullende eisen aan het afstudeerproject, te weten:

  • beoordeling door tenminste één hoogleraar Informatica die niet verbonden is aan de bacheloropleiding Informatica
  • de afstudeerscriptie is Engelstalig

  Extra (honours)vakken

  Bij voorkeur wordt minstens één interdisciplinair onderdeel gevolgd. Andere extra vakken zijn vakken uit opleidingen die door de FNWI worden verzorgd. Het is ook mogelijk vakken te kiezen uit opleidingen van andere faculteiten, mits deze vakken van belang worden geacht voor de opleiding Informatica blijkens uit toestemming verkregen van de Examencommissie. Kijk voor meer informatie onder ‘Aanbod voor hounoursstudenten’ in de tekst hieronder.

  Toelating en aanmelding

  Toelating tot het honoursprogramma is mogelijk wanneer je alle vakken van het eerste semester hebt afgesloten met een gewogen gemiddelde van 7,5. Je meldt je aan door een mail te sturen naar de honourscoördinator van de opleiding.

 • Starten met honoursprogramma

  Je kunt vanaf het tweede semester van jaar 1 starten met het honoursprogramma. Toelating tot het programma is mogelijk wanneer je de eerste vakken met goed resultaat hebt afgerond.

  Aanmelden doe je door een e-mail met motivatie te sturen naar de honourscoördinator van je opleiding. De contactgegevens vind je via de linker navigatie.

  Twijfels?

  Als je interesse hebt maar twijfelt vanwege de extra belasting, laat je daar niet door tegenhouden. Je kunt in het tweede semester beginnen met het volgen van een extra vak en aan het eind van het jaar definitief beslissen of je door wilt gaan. Als je het eerste jaar met goede cijfers hebt afgerond en een extra uitdaging wilt kun je ook in het tweede jaar nog beginnen aan het honoursprogramma.

  Vooraankondiging presentatie honoursvakken

  Elk jaar in december vindt de ‘Honours Try Out Class’ plaats. Dit is een avond waarbij alle honoursvakken van UvA, AUC en VU gepresenteerd worden. Zodra het precieze programma, de datum en locatie bekend zijn wordt dat hier vermeld.

  Aanmeldprocedure IIS honoursvakken voor eerstejaars

  LET OP dat voor de aanmelding van IIS vakken in semester 2 van jaar 1 geldt dat je dit moet doen voor/binnen de periode van de vakaanmelding begin december. Eerder dus dan dat je je aanmeldt voor het honoursprogramma. Vergeet niet om dat op tijd te doen, anders is deelname niet mogelijk. het IIS checkt dan later bij de studieadviseur of honourscoördinator of je geregistreerd staat als honoursstudent bij de opleiding.

 • Eisen honourscertificaat

  Er bestaat geen specifiek programma om in aanmerking te komen voor het honourscertificaat. Je kunt dus zelf je honoursprogramma grotendeels samenstellen. De algemene eisen voor het toekennen van een honourscertificaat zijn de volgende:

  • 30 EC extra behaald, bovenop de reguliere 180 EC van de bachelor
  • de bachelor in 3 jaar behaald, inclusief 30 EC extra
  • een gewogen gemiddelde van 7,0 voor het reguliere bachelorprogramma
  • maximaal 12 EC aan eerstejaars vakken binnen het honoursprogramma behaald

  Aanvullende eisen

  Per opleiding kunnen er nog aanvullende eisen waaraan je moet voldoen. De precieze eisen kun je vinden in het Opleidings- en Examenreglement van de opleiding.

  Goedkeuring

  We adviseren je om in de loop van het tweede studiejaar je honours vakkenpakket (30 EC extra) ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie. Uiteraard vindt de definitieve toetsing plaats bij het aanvragen van je diploma, maar het is erg fijn om in een eerder stadium groen licht te hebben op de samenstelling van je honours vakkenpakket. De examencommissie zal vooral letten op mogelijke overlap met vakken uit het reguliere  studieprogramma en het voldoen aan de kaders van het honoursprogramma.

 • Aanbod voor honours studenten

  Bij de meeste opleidingen heb je redelijk veel vrijheid om de vakken te kiezen die jij leuk vindt, zowel binnen als buiten de UvA. Let daarbij altijd goed op eventuele ingangseisen voor deelname en of het vak openstaat voor bijvakstudenten. Daarnaast mogen extra vakken qua inhoud niet overlappen met vakken uit je eigen studieprogramma. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie of dit het geval is. Als je twijfelt over mogelijke overlap, vraag dan je honourscoördinator of studieadviseur om advies.

  Vakken voor honours bij andere FNWI bachelors

  Je kunt binnen het honoursprogramma vakken volgen die door andere bachelors binnen de faculteit worden aangeboden. In het schema dat je hieronder kunt downloaden vind je een overzicht van vakken waarvan opleidingen hebben aangegeven dat ze toegankelijk zijn voor honoursstudenten van andere opleidingen, mits er plek is en je voldoet aan de eventuele ingangseisen. Je kunt het overzicht gebruiken als hulpmiddel bij het samenstellen van je programma. Let bij de uiteindelijke keuze van vakken goed op de volgende zaken:

  • planning: is het vak qua roostering te combineren met je reguliere programma?
  • inhoud: er mag geen overlap met vakken uit je reguliere programma zijn.
  • niveau: binnen het honoursprogramma geldt een maximum van 12EC aan eerstejaarsvakken

  Neem bij twijfel over de keuze van vakken contact op met de honourscoördinator van je opleiding. 

  Interdisciplinaire (honours)vakken

  Voor meer informatie over het aanbod van interdisciplinaire (honours)vakken kun je kijken op: 

  De meeste cursussen van de VU zijn alleen toegankelijk voor tweede- en/of derdejaars honoursstudenten.

  Aanmeldprocedure IIS honoursvakken voor eerstejaars

  Voor de aanmelding van IIS vakken in semester 2 van jaar 1 geldt dat je dit moet doen voor/binnen de periode van de vakaanmelding begin december. Eerder dus dan dat je je aanmeldt voor het honoursprogramma. Vergeet niet om dat op tijd te doen, anders is deelname niet mogelijk. het IIS checkt dan later bij de studieadviseur of honourscoördinator of je geregistreerd staat als honoursstudent bij de opleiding.

  FNWI honoursvak ‘How to make an alien: life on other planets’

  Het vak is ontwikkeld en wordt verzorgd door docenten vanuit verschillende bèta disciplines. Dit honoursvak is uitsluitend toegankelijk voor hounoursstudenten binnen de FNWI bachelors. Meer informatie vind je in de studiegids via bovenstaande link. Als je je wilt opgeven voor dit vak of vragen hebt, stuur dan een e-mail naar de coördinator van het vak, Sandra Cornelisse, s.cornelisse@uva.nl

  Honoursvak Brain Powered

  Het honoursvak ‘Brain Powered’ heeft als doel om studenten vanuit de verschillende vakgebieden, psychobiologie, kunstmatige intelligentie en informatica te laten werken aan een gezamenlijk project

  In multidisciplinaire groepen wordt gewerkt aan het ontwikkelen, uittesten en valideren van een voertuig/robot, on-line aangestuurd d.m.v. hersensignalen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie over de uitkomsten van het project, waarna in de praktijk het voertuig/robot wordt getest in een openbare onderlinge race met hindernissen.

  Studiegids

  Meer informatie over dit vak vind je in de Studiegids:

 • Honourscoördinatoren

  Wil je je aanmelden voor het honoursprogramma en/of de bachelorspecifieke honoursvakken? Of heb je vragen heb over de invulling van je honoursprogramma? Neem dan contact op met de honourscoördinator. Voor meer algemene vragen over je studievoortgang kun je terecht bij de studieadviseur.

 • Ervaringen van medestudenten

  Lees de ervaringsverhalen van honoursstudenten en krijg een beter beeld van wat een honoursprogramma voor jou kan betekenen: persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van kennis en vaardigheden buiten je eigen vakgebied en vele tips om je honoursprogramma tot een succes te maken.

Ga voor een overzicht van de meest gestelde vragen naar de FAQ: