Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aanbod voor honours studenten

Bij de meeste opleidingen heb je redelijk veel vrijheid om de vakken te kiezen die jij leuk vindt, zowel binnen als buiten de UvA. Let daarbij altijd goed op eventuele ingangseisen voor deelname en of het vak openstaat voor bijvakstudenten. Daarnaast mogen extra vakken qua inhoud niet overlappen met vakken uit je eigen studieprogramma. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie of dit het geval is. Als je twijfelt over mogelijke overlap, vraag dan je honourscoördinator of studieadviseur om advies.

Vakken voor honours bij andere FNWI bachelors

Je kunt binnen het honoursprogramma vakken volgen die door andere bachelors binnen de faculteit worden aangeboden. In het schema dat je hieronder kunt downloaden vind je een overzicht van vakken waarvan opleidingen hebben aangegeven dat ze toegankelijk zijn voor honoursstudenten van andere opleidingen, mits er plek is en je voldoet aan de eventuele ingangseisen. Je kunt het overzicht gebruiken als hulpmiddel bij het samenstellen van je programma. Let bij de uiteindelijke keuze van vakken goed op de volgende zaken:

  • planning: is het vak qua roostering te combineren met je reguliere programma?
  • inhoud: er mag geen overlap met vakken uit je reguliere programma zijn.
  • niveau: binnen het honoursprogramma geldt een maximum van 12EC aan eerstejaarsvakken

Neem bij twijfel over de keuze van vakken contact op met de honourscoördinator van je opleiding. 

Interdisciplinaire (honours)vakken

Voor meer informatie over het aanbod van interdisciplinaire (honours)vakken kun je kijken op: 

De meeste cursussen van de VU zijn alleen toegankelijk voor tweede- en/of derdejaars honoursstudenten.

Voorlichting IIS honoursvakken

Het IIS organiseert voorafgaand aan de vakaanmelding van ieder semester een speciale voorlichtingsbijeenkomst, waar ieder vak kort wordt gepresenteerd en waarna je in een top-3 je voorkeur kunt aangeven welk vak(ken) je zou willen volgen. Het IIS voert vervolgens de plaatsing uit.

Aanmeldprocedure IIS honoursvakken voor eerstejaars

Voor de aanmelding van IIS vakken in semester 2 van jaar 1 geldt dat je dit moet doen voor/binnen de periode van de vakaanmelding begin december. Eerder dus dan dat je je aanmeldt voor het honoursprogramma. Vergeet niet om dat op tijd te doen, anders is deelname niet mogelijk. het IIS checkt dan later bij de studieadviseur of honourscoördinator of je geregistreerd staat als honoursstudent bij de opleiding.

FNWI honoursvak ‘How to make an alien: life on other planets’

Het vak is ontwikkeld en wordt verzorgd door docenten vanuit verschillende bèta disciplines. Dit honoursvak is uitsluitend toegankelijk voor hounoursstudenten binnen de FNWI bachelors. Meer informatie vind je in de studiegids via bovenstaande link. Als je je wilt opgeven voor dit vak of vragen hebt, stuur dan een e-mail naar de coördinator van het vak, Sandra Cornelisse, s.cornelisse@uva.nl