Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honours Programma

Heb je goede studieresultaten en ben je op zoek naar een extra uitdaging? Misschien is het honoursprogramma dan iets voor jou!

Je volgt tijdens je bacheloropleiding extra studieonderdelen met een studielast van minimaal 30 EC bovenop die van het reguliere programma. Je krijgt hiermee de mogelijkheid om je studie nóg interessanter te maken door je te verbreden en/of de diepte in te gaan. Bovendien biedt het behalen van het honours certificaat goede perspectieven op stages, (top)masteropleidingen in binnen- en buitenland en banen.

Eisen

Er is een aantal eisen waar je aan moet voldoen om met een honours aantekening af te studeren, deze vind je hier, maar binnen deze kaders is er veel ruimte om je eigen programma samen te stellen.  Als je het lastig vindt om te kiezen, kun je altijd aankloppen bij de honourscoördinator van je opleiding om mee te denken over de (on)mogelijkheden.

Programma

Je volgt minimaal 6EC aan interdisciplinair onderwijs en 6EC aan disciplinaire vakken. Voor de overige 18EC heb je alle vrijheid om zelf te bepalen wat je het meest interessant vindt. Je kunt deze vullen met meer chemie vakken, maar je kunt ook buiten je eigen opleiding of instelling vakken volgen.

Disciplinaire vakken

Je hebt hierbij keuze uit:

 • Extra keuzevakken in periode 5 van jaar 2 of periode 1, 2 en 4 van jaar 3.
  Aanbevolen vak hiervoor is ‘Artificial photosynthesis and solar fuels’. Echter de andere keuzevakken zijn ook toegestaan.
 • Bedrijfsstage van één maand (6 EC).
  Je dient deze zelf te regelen. Er moet tenminste één interne begeleider worden aangesteld als examinator. Het voorstel van dit project moet ter goedkeuring naar de honourscoördinator worden gestuurd.
 • Verlenging van het tweedejaars periode 6 Scheikunde project met één maand.
  De kwaliteit van deze verlengde onderzoeksprojecten moet gewaarborgd worden door de inhoud goed af te stemmen met de verantwoordelijk docent. Het voorstel van dit project moet ter goedkeuring naar de honourscoördinator worden gestuurd.

Interdisciplinaire vakken

Je kunt hierbij onder andere kiezen uit:

 • Onderzoeksproject van 6 EC bij een andere discipline: Informatica, Natuurkunde,  Biologie, Farmaceutische wetenschappen etc.
  De kwaliteit van deze onderzoeksprojecten moet gewaarborgd worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de honourscoördinator.
 • Interdisciplinaire honoursvakken van de VU en UvA.

Vrije keuze

18 EC vrije keuze uit het vakken aanbod van UvA en VU, waaronder te denken valt aan:

 • Bèta honoursvakken van FNWI/FEW, bijv.:
  • Moderne sterrenkunde (3 EC, semester 2, periode 4)
  • Training International Mathematics Competition (3 EC, periode 4 en 5)
  • Asymmetrieën in natuurwetten (3EC, periode 4)
 • Geselecteerde disciplinaire vakken die geschikt zijn voor een honoursprogramma, waaronder:
  • Natuurkunde: speciale relativiteitstheorie (6 EC, jaar 1, periode 1)
  • Wiskunde: basiswiskunde (6 EC, jaar 1, periode 1)

De examencommissie kan in sommige gevallen afwijken van bovengenoemde verdeling tussen Scheikunde (6 EC), Interdisciplinaire vakken (6 EC) en vrije keuze, mits de student dit goed weet te motiveren.

Voor wie?

Je studieresultaten in de eerste periode van de opleiding bepalen of je een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan het honoursprogramma (dat start vanaf het tweede semester van het eerste jaar). Het criterium is dat je na twee onderwijsperiodes 18EC of meer studiepunten moet hebben behaald (‘groen’ tussenadvies) met een cijfergemiddelde van 7,5 of hoger.