Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Financiële steun van de UvA

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanvragen van een beurs of andere financiële ondersteuning.

 • Amsterdams Universiteitsfonds (AUF)

  Als student en studievereniging kun je, dankzij giften van donateurs, steun aanvragen bij het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). Dat kunnen subsidies zijn voor individuele studiereizen (stages, uitwisselingen, scriptieonderzoeken, veldwerk), groepsreizen of projecten voor studenten.

 • Bestuursbeurs

  Sommige bestuursfuncties van een studie- of studentenvereniging of deelname aan een medezeggenschapsorgaan vergen zoveel tijd dat je studievertraging oploopt. Het is daarom mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen.

 • Beurzen voor Surinaamse studenten

  Ben je een Surinaamse student, dreig je door overmacht in financiële problemen te komen en loopt je studievoortgang daardoor gevaar? We stellen jaarlijks maximaal 5 basisbeurzen van €300 per maand beschikbaar. We verstrekken de beurzen jaarlijks in januari voor een periode van maximaal 12 maanden.

 • Erasmusbeurs

  Ben je een Erasmusstudent? Als Erasmusstudent kun je je aanmelden voor een Erasmusbeurs. De beurs is bedoeld als bijdrage in de kosten van levensonderhoud  en reiskosten tijdens je verblijf in het buitenland en wordt voor maximaal 12 maanden toegekend. De mogelijkheden verschillen per opleiding.

  Vraag de Erasmusbeurs aan

  Je kunt de beurs aanvragen via je contactpersoon internationalisering, nadat je bent geselecteerd voor een plek in het programma. De bedragen van de beurs vind je op de UvA-pagina over Erasmus+.

 • Noodfonds

  Ben je student of promovendus aan de UvA en bevind je je in een noodsituatie die financiële problemen oplevert? Dan kun je een beroep doen op het Noodfonds.

  De hulp vanuit het Noodfonds is bedoeld voor studenten of promovendi met een geringe financiële draagkracht. Er moet sprake zijn van voldoende studievoortgang, en de situatie moet acuut zijn, incidenteel, van beperkte omvang en oplosbaar.

  Vraag hulp vanuit het Noodfonds aan

  Om een beroep te doen op het Noodfonds kun je een afspraak maken met een studentendecaan.

 • Profileringsfonds

  Tijdens je studie aan de UvA kun je door bijzondere persoonlijke omstandigheden wegens overmacht (ziekte, familieomstandigheden, een functiebeperking, topsport, zwanger- of ouderschap of een onvoldoende studeerbare opleiding) studievertraging oplopen. Het Profileringsfonds biedt de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen.

 • Subsidies voor studentenactiviteiten

  Als individuele student of als studievereniging, studentenvereniging of andere studentenorganisatie kun je bij Stichting Toekenningen terecht voor een subsidie voor  studieverbredende activiteiten. De voorkeur gaat uit naar nieuwe of eenmalige initiatieven die anders geen bestaansmogelijkheid zouden hebben.

  Ook voor het oprichten van een studentenorganisatie kun je een subsidie aanvragen.

  Vraag een subsidie aan voor studentenactiviteiten

  Op de website van Stichting Toekenningen vind je de criteria, voorwaarden, een aanvraagformulier en verdere informatie.