Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Vertrouwenspersoon

Gedragscode

Er is een gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle werknemers en studenten van de UvA.

 • Medewerkers en studenten zijn collegiaal en respectvol jegens iedereen die op de universiteit werkt of studeert;
 • medewerkers en studenten reageren alert op ongewenst gedrag;
 • ongewenst gedrag hoort altijd aan de orde te worden gesteld: door betrokkene zelf rechtstreeks aan te spreken, of door hulp in te schakelen;
 • medewerkers en studenten krijgen maximale ruimte om klachten te melden;
 • het indienen van een klacht mag geen nadelige gevolgen hebben voor de indiener;
 • alle meldingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld;
 • elke formele klacht wordt objectief en grondig onderzocht;
 • er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende
  maatregelen genomen tegen iedereen in de organisatie die een ander lastig valt of naar sekse, geloof of afkomst kwetst.

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de UvA in hun gedrag tegenover:

 • medewerkers en studenten van de UvA;
 • anderen die in opdracht van de UvA werkzaam zijn, zoals gastdocenten, detacheringsmedewerkers, stagiairs en uitzendkrachten;
 • werknemers van derden, dus inleen- en uitzendkrachten die op het universiteitsterrein werkzaamheden verrichten;
 • bezoekers van de UvA.

Zie ook artikel 1.12 van de CAO Nederlandse universiteiten.