Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op de korte termijn zijn versoepelingen voor het hoger onderwijs niet te verwachten, bleek dinsdagavond ook op de persconferentie van het kabinet. Voor het nieuwe collegejaar gaan wij uit van onderwijs op de campus, zonder beperkingen. Lees hieronder over de keuzes voor de komende tijd.

Wat betekent dit voor studenten en medewerkers?

Omdat hervatten van het onderwijs op de campus naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet mogelijk is, kiezen we ervoor – zodra de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs worden versoepeld - de beschikbare gebouwcapaciteit op de campus maximaal (en creatief) in te zetten voor meer studieplekken (ook buiten UB-locaties), kleinschalig en practicum onderwijs, projectwerk, ontmoeting, 1-op-1 begeleiding, toetsing, ruimte voor medewerkers/onderzoek en activiteiten van studieverenigingen.

Het reguliere geroosterde onderwijs zal in het tweede semester van studiejaar 2020/2021 – met uitzondering van practica - online aangeboden worden. Als de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs versoepeld worden en opleidingen mogelijkheden zien om onderwijs op de campus aan te bieden, kunnen ze deze ruimte benutten en in overleg en binnen de UvA-richtlijnen invullen hoe hiervan gebruik wordt gemaakt.

Waarom is deze keuze gemaakt?

Hoewel wij het liefst zoveel mogelijk onderwijs on campus aanbieden, verwachten wij dat de beperkende maatregelen langer zullen duren en dat de capaciteit van de gebouwen – zelfs als er meer mogelijk is - beperkt zal blijven door de 1,5m. Daarnaast is een deel van onze studenten niet in Amsterdam. We kiezen er daarom voor die beperkte ruimte in te zetten voor andere activiteiten, zoals studieplekken en projectwerk.

Studiejaar 2021/2022: Onderwijs op de UvA, kom naar Amsterdam!

Wat betekent dit voor studenten en medewerkers?

Ons uitgangspunt is dat we in studiejaar 2021/2022 al het onderwijs on campus aanbieden, zonder beperkingen. Alle (internationale) diploma-studenten worden in studiejaar 2021/2022 dus weer in Amsterdam verwacht.

Natuurlijk is het onderwijs afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarom kan de fysieke aanwezigheid voor 2021/2022 nog veranderen. Hierover ontvang je op tijd bericht van ons. Maar het uitgangspunt is: terug naar normaal.

Waarom wordt dit besluit nu genomen?

Roosters en planningen worden op dit moment gemaakt. We willen weer terug naar de campus, naar fysiek onderwijs en elkaar ontmoeten. Daarom maken we nu de keuze om uit te gaan van een ‘gewoon’ fysiek collegejaar in 2021/2022.

Halvering wettelijk collegegeld en andere maatregelen

Het kabinet kondigt aan dat studenten volgend studiejaar, een korting van maximaal 50% op het wettelijk collegegeld krijgen. 
Meer informatie over deze maatregel en wie voor welk bedrag in aanmerking komt volgt via de website van de RIjksoverheid
Meer informatie over deze maatregel volgt via de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast neemt het kabinet nog een aantal andere maatregelen.

  • Studenten die hun recht dreigen te verliezen op een aanvullende beurs of studiefinanciering krijgen daar een compensatie voor.
  • Studenten die vertraging oplopen krijgen een verlenging van 12 maanden van hun OV-kaart.
  • Er wordt 162 miljoen geïnvesteerd om onderzoekers te ondersteunen. Zodat ze hun onderzoeken kunnen afmaken en daarnaast ook les kunnen blijven geven.