Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De internationale ontwikkeling die de UvA de laatste jaren doormaakte, vroeg om een aanpassing van de internationaliseringsstrategie. Die is er nu. De aangepaste doelstellingen en acties zijn te lezen in het geactualiseerde Strategisch Kader Internationalisering dat onlangs is vastgesteld door het College van Bestuur.

Strategisch Kader Internationalisering
Strategisch Kader Internationalisering

Aanpassingen van het Strategisch Kader Internationalisering waren nodig omdat sinds de vorige versie uit 2012 de nodige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo is het aantal internationale diplomastudenten fors gegroeid. Ook is gebleken dat de sociale integratie van internationale studenten nog moeizaam verloopt.

‘De afgelopen jaren is de UvA een steeds internationalere universiteit geworden. Op onze campussen lopen aan studenten en medewerkers meer dan 100 nationaliteiten rond. Niet alleen het onderwijs is meer internationaal gericht, maar ook bijvoorbeeld de onderzoeksprojecten die steeds vaker grensoverschrijdend zijn. Met deze herziene versie is het beleidsbepalende kader aangepast aan een nieuwe situatie waarin  niet alleen de universiteit maar de samenleving zich bevindt,’ vertelt rector magnificus Karen Maex.

Kwalitatieve accenten

De doelstellingen die in het kader internationalisering staan, krijgen bij deze actualisering meer kwalitatieve accenten (waar eerder  ook kwantitatieve groeiambities benoemd werden), zoals aanpassingen in de organisatiecultuur, onder andere  gericht op sociale integratie van internationale studenten. Daarnaast wordt in de strategie en de uitwerking van de initiatieven aandacht besteed aan de impact van internationalisering voor Nederlandse studenten en medewerkers.

Concrete acties

Maex: ‘Het Strategisch Kader Internationalisering is veel meer dan alleen een beleidsstuk. Er staat een aantal concrete acties in. Zo kiest de UvA voor de  international classroom voor internationale studenten. De verdere uitwerking ervan vindt plaats in 2018. Ook wordt de UvA Summer School verder ontwikkeld en versterkt de UvA de onderzoeksamenwerking met partners in China, India, de Verenigde Staten en Australië op specifieke onderzoeksthema’s.’

Het geactualiseerde Strategische Kader Internationalisering kwam tot stand na uitgebreide consultatiebijeenkomsten met onder meer de CSR.