Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op donderdag 14 november hebben UvA-medewerkers en -studenten zich in de Rode Hoed gebogen over belangrijke vraagstukken voor het UvA Instellingsplan voor 2021-2026.

Leden van de UvA-gemeenschap waren op 14 november aanwezig in de Rode Hoed en voerden geanimeerde discussies. Drie gastsprekers gaven een beeld van de rol van universiteiten, vanuit verschillende perspectieven. Zo sprak Veronique Perdereau (Vice President Europe, Sorbonne Parijs) over het belang van de maatschappelijke impact die een universiteit moet nastreven, zeker in deze tijd van digitalisering. Claes de Vreese (FMG UvA) illustreerde hoe de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen een centrale rol kunnen spelen in het oplossen van de uitdagingen waarvoor de wereld zich gesteld ziet. En Michael Arthur (President University College Londen) daagde uit om keuzes te maken en de stip wat verder op de horizon te zetten bij het opstellen van een universitaire strategie. 

Geert ten Dam bij IP-Conferentie op 14 november 2019
Fotograaf: Enith van Tongeren, Portret in Bedrijf

In de afsluitende paneldiscussie werden enkele punten nader uitgediept onder leiding van Michel Haring (FNWI UvA). Deelnemers discussieerden in twee rondes over dilemma’s op het gebied van onderwijs en onderzoek, die relevant zijn voor het nieuwe Instellingsplan. Goede ideeën en suggesties konden worden genoteerd. De conferentie leverde waardevolle input, inspirerende tips en inzichten voor de uitgangspunten en visie van het nieuwe Instellingsplan.

Breakout sessie tijdens IP-conferentie op 14 november 2019.
Fotograaf: Enith van Tongeren, Portret in Bedrijf

Hoe gaat het verder?

Alle opbrengsten uit de conferentie, rondetafels en besprekingen met decanen en medezeggenschap worden verwerkt in een document waarin de uitgangspunten en de visie voor het nieuwe Instellingsplan kort zijn beschreven. Vervolgens worden de uitgangspunten vertaald naar een concepttekst voor het nieuwe Instellingsplan.