Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Henk de Jong, ASH PhD candidate, will defend the dissertation entitled 'Kennst du das Land? Italië-reizigers, Rome-ervaringen en Duits historisch besef in de negentiende eeuw' supervised by Prof. Remieg Aerts and Prof. Wessel Krul.

Detail Summary
Datum 15 april 2020
Tijd 12:00

Due to the COVID-19 outbreak public defenses are not permitted at the moment. As a result, Henk's defense will take place online without an audience.

Abstract (in Dutch)

Het onderwerp van deze studie is de ewige Stadt, als een constructie en projectiescherm voor Duitse bürgerliche idealen, stereotypen, angsten en verlangens in de negentiende eeuw. De studie richt zich in het bijzonder op de relevantie van 'Rome' voor de studie van het Duitse historische bewustzijn en de historische cultuur van deze periode. Het bestudeert ‘Rome’ als een gelaagde Symbolknoten die veel kan onthullen over het karakter en de ontwikkeling van het Duitse historisch besef.
In het eerste hoofdstuk worden, door middel van een inleidend overzichtspanorama, op chronologische wijze de belangrijkste Duitse Italië-publicisten geïntroduceerd. De drie thematische hoofdstukken ná het eerste hoofdstuk richten zich op de verschillende vormen van 'kleuring' van Rome en zijn verleden. Hoofdstuk twee bespreekt in dit verband de politieke en ideologische achtergrond van de reizigers en de consequenties daarvan voor het Duitse historische bewustzijn. Hoofdstuk drie gaat dieper in op de seksuele en gender-gebonden omgang met Rome in Duitse reisverslagen. Hoofdstuk vier behandelt de religieuze en seculier-religieuze interpretaties van ‘Rome’.
In dit proefschrift wordt uiteindelijk het standpunt verdedigd dat Rome voor Duitse reizigers in de negentiende eeuw eerst en vooral heeft gefunctioneerd als een (seculier-religieus) verstilde hortus conclusus, dat toegang bood tot een sfeer van hogere idealen binnen een verder sterk gedynamiseerde wereld- en geschiedbeeld. In Rome huisde niet meer het eeuwige, maar het supra-historische, ín het historische. Rome was als het oog van een orkaan.