Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Kroniek van de Nederlandse Oorlog is een weinig bekend werk van de wetenschapper en staatsman Hugo de Groot (1583-1645).

Kroniek van de Nederlandse oorlog

Het bevat een dwarse visie op de vroege Opstand, die De Groot niet presenteert als een eendrachtige strijd om het geloof en de oude vrijheden, maar als een moeizame worsteling met het machtige Spanje. Zijn opdrachtgevers, de Staten van Holland, publiceerden het werk echter niet; het verscheen pas een halve eeuw later. Jan Waszink maakte een hertaling van het eerste deel (tot 1588) in hedendaags Nederlands, maar met behoud van de stijl van De Groots politiek-literaire experiment.

Kroniek van de Nederlandse Oorlog

  • Jan Waszink
  • Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 2014
  • ISBN: 978 94 6004 156 3