Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In deze publicatie wordt na een brede verkenning, de ontwikkeling van een aantal dorpen geanalyseerd en vergeleken.

Boekomslag Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600)

Voor dit onderzoek zijn resultaten van archeologische opgravingen tussen 2005 en 2015 vergeleken en geanalyseerd. Deze studie laat zien dat aan de middeleeuwse ontwikkeling van deze dorpen vergelijkbare processen ten grondslag liggen en dat de beschikbare modellen wat dat betreft kloppen. Tegelijkertijd komen grote regionale verschillen aan het licht. Ten slotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middeleeuwse dorpsvorming verder te brengen. Allereerst bieden de archeologische gegevens op zichzelf niet genoeg informatie. Aanvullend historisch-geografisch onderzoek is noodzakelijk, gecombineerd met studie van het middeleeuwse landbezit. Verder zou het onderzoek naar dorpsvorming enorm gebaat zijn bij specifieke onderzoekskaders op gemeentelijk niveau en bij continuïteit in het onderzoek.

Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600)

  • J.P.W. Verspay, A.M.J.H. Huijbers, H. van Londen, J. Renes, J. Symonds
  • Nederlandse Archeologische Rapporten 56, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Amersfoort, 2018
  • ISBN 9789057992940