Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vanaf schooljaar 2019-2020 start een pilot in het basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost met de evidence-based methode High Dosage Tutoring (HDT). Een onderzoeksteam van de UvA, onder leiding van socioloog Bowen Paulle, is verantwoordelijk voor de evaluatiestudie.

Maximaal 60 leerlingen uit groep 7 met een leerachterstand van 5 verschillende basisscholen uit Zuidoost zullen deelnemen aan het project. De leerlingen ontvangen bij HDT onder schooltijd elke dag een lesuur extra rekenbegeleiding in vaste groepjes van twee leerlingen met één tutor. De tutoren onderhouden wekelijks telefonisch contact met de ouders. Ook het schoolpersoneel wordt bij de interventie betrokken.

De implementatie en het onderzoek in Zuidoost worden gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Uitgangspunt van de gemeente is dat het project in Zuidoost een looptijd van minstens 3 jaar heeft en ook naar andere stadsdelen uit zal breiden.

De rol van de tutor

De tutoren zijn maatschappelijk betrokken fulltime krachten die worden geworven en opgeleid door Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI). De tutoren ontvangen vooraf een training en dagelijks coaching van hun Site Director (projectleider). Tutoren worden gezien als rolmodellen die de leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied begeleiden.

Wat zijn de lange termijneffecten?

HDT bleek op basis van wetenschappelijk onderzoek al eerder succesvol in o.a. de Verenigde Staten én Amsterdam Nieuw-West. “Gezien de veelbelovendheid van de korte termijneffecten gerealiseerd door HDT tot nu toe, achten we de kans groot dat deze pilot wederom veel voor kinderen in Zuidoost zal betekenen op zowel cognitief, als ook op sociaal-emotioneel gebied”, zegt onderzoeker Bowen Paulle, “een brandende vraag is wat de blijvende effecten op de langere termijn zullen zijn. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat het cognitieve effect op korte termijn wegebt, maar dat de vooruitgang in de sociaal-emotionele ontwikkeling wel beklijft. Mocht dit het geval zijn, dan is het ook plausibel dat kinderen door HDT niet alleen hoger uitstromen en minder snel afstromen, maar ook dat zij succesvoller zijn na hun schoolcarrière”.

Amsterdam Zuidoost

Zuidoost is de tweede plek in Amsterdam waar de High Dosage Tutoring methode wordt toegepast. Bowen Paulle: “De intergenerationele reproductie van ongelijkheid in de stad Amsterdam is wellicht het hardnekkigst in Zuidoost, mede daardoor zijn we blij dat de gemeente Amsterdam heeft besloten om HDT juist in dit stadsdeel door The Bridge uit te laten voeren en door ons onderzoeksteam te laten onderzoeken. De Gemeente Amsterdam heeft dit besluit mede gebaseerd op de buitengewoon sterke resultaten van HDT op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West dat ook werd uitgevoerd door The Bridge.”

Wil je een bijdrage leveren aan het HDT-project in Zuidoost?

TBLI zal vanaf juni 2019 op zoek gaan naar nieuwe fulltime tutoren die zich voor minimaal een jaar willen verbinden aan het project. Interesse? Kijk rond juni op www.tbli.nl voor de volledige vacaturetekst en/of stuur een mail naar info@tbli.nl.

Meer informatie

Stichting The Bridge Learning Interventions (www.tbli.nl) voert verschillende HDT-projecten in Nederland uit. De organisatie Saga Education (www.sagaeducation.org) is consultant van de stichting en voert al enkele jaren succesvol op grote schaal HDT-projecten uit in de Verenigde Staten.

Meer over het onderzoek van het onderzoeksteam van Bowen Paulle naar HDT vindt u hier: ‘Onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen’.

Gelijke kansen in de stad

Bowen Paulle en coauteurs schreven over HDT als remedie voor kansenongelijkheid in Amsterdam voor de essaybundel ‘Gelijke kansen in de stad’. U kunt bij de presentatie van de bundel op 16 mei aanwezig zijn!

Over Bowen Paulle

Bowen Paulle, universitair docent Sociologie, is hoofdonderzoeker van diverse HDT-projecten in Nederland. Het doel van het onderzoek is om te bestuderen wat de effecten (cognitief en sociaal-emotioneel) en werkzame mechanismen van HDT zijn

Dr. B. (Bo) Paulle

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Cultural Sociology