Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Maak kennis met ons

Master Onderwijswetenschappen

Lees hieronder wat onze studenten en docenten te vertellen hebben over de opleiding, maak kennis met het onderzoeksinstituut en ontdek welke mogelijkheden er zijn naast je studie.

Studenten

Ralph Rusconi, oud-student Onderwijswetenschappen
Ralph Rusconi, oud-student Onderwijswetenschappen

'Veel onderwerpen uit de master komen terug in mijn werk. Wat ik heb geleerd over hoe het er in de klas aan toegaat, kan ik nu gebruiken in mijn promotieonderzoek naar docentkwaliteit.'

 

Lees hieronder het volledige verhaal van Ralph en andere (oud)studenten.

 • Ralph: 'De groep is klein en gezellig en daardoor heb je ook persoonlijk contact met de docenten.'

  'Ik was net een week afgestudeerd en stond bij de onderwijsbalie om mijn diploma aan te vragen. Daar stond ook een docent en die zei: “Ralph, jou moest ik net hebben! Ik werd gebeld door de gemeente omdat ze iemand zochten en ik heb gezegd dat ze jou wel konden mailen. Je kan dus een mailtje verwachten”. Diezelfde middag kreeg ik een mailtje met de vraag of ik geïnteresseerd was in een onderzoeksfunctie, heb ik mijn cv en een motivatie gestuurd en twee dagen later was ik op gesprek. Vier dagen daarna was ik aan het werk.

  Ik ben ooit begonnen bij de afdeling primair onderwijs, waar ik me specifiek bezighield met kwaliteitsverbetering. Intussen werk ik voor elke onderwijsafdeling die er is bij de gemeente. Ik ben hier bezig met alle data die nodig is voor onderwijsbeleid. Dan heb je het bijvoorbeeld over 7000 citoscores die elk jaar binnenkomen, schooladviezen, hoeveel kinderen een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs hebben en hoeveel gewichtenleerlingen er zijn. Daar voer ik analyses op uit om bijvoorbeeld te kijken of daar verschuivingen in te zien zijn. Daarnaast maken we een website voor ouders waarop ze kunnen zien wat de opbrengsten van een school zijn.  Ik verzamel data van scholen en de inspectie, maar ik overleg bijvoorbeeld ook met een grafisch ontwerper over hoe de website eruit moet komen te zien.

  Ik kwam bij de gemeente voor een klusje van een half jaar en dat kwam me ook wel uit. Ik wilde namelijk ook graag promoveren. Na dat halve jaar wilde de gemeente dat ik bleef en toen ik aangaf dat ik ook graag wilde promoveren stelden ze voor dat ik dat ook hier zou doen. Ik doe een effectmeting naar de verbeteraanpak, een interventie die de gemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd in het kader van de kwaliteitsaanpak basisonderwijs. Bijna de helft van de Amsterdamse basisscholen heeft meegedaan aan een intensief traject van drie jaar. Dat kost de scholen heel veel energie. Ik doe nu een meting naar de effecten van dat traject, of al die inspanningen ook hebben geleid tot betere kwaliteit van onderwijs en docenten en of de resultaten ook verbeterd zijn.

  Veel onderwerpen uit de master komen terug in mijn werk. Wat ik heb geleerd over hoe het er in de klas aan toegaat, kan ik nu gebruiken in mijn promotieonderzoek naar docentkwaliteit. Maar ik heb ook veel geleerd over onderwijsbeleid  en hoe dat landelijk tot stand komt en dat kom ik hier natuurlijk ook tegen. De vaardigheden die ik heb geleerd komen ook van pas; ik weet waar ik moet zoeken als ik ergens niet zoveel van weet en ik heb geleerd analytisch te denken. Daardoor kan ik op al die afdelingen waar ik werk een goede bijdrage leveren.

  Ik vond het altijd leuk om naar de UvA te gaan toen ik onderwijswetenschappen studeerde. De groep is heel klein en gezellig en daardoor heb je ook persoonlijk contact met de docenten. Ik heb echt een goede tijd gehad daar.'

 • Daphne: 'Een kijkje nemen in het hol van de leeuw'

  'In het laatste jaar van de studie Onderwijswetenschappen heb ik stage gelopen op het Ministerie van OCW. Dat was een geweldige ervaring, des te meer omdat ik als basisschoolleerkracht dan eens een kijkje kon nemen in "het hol van de leeuw".

  Een paar jaar geleden was ik al eens op het Ministerie geweest voor een expertmeeting over vrouwen in de schoolleiding. Via een medewerker die de expertmeeting georganiseerd had ben ik aangenomen bij de directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen. Ik kwam terecht in een zeer hechte directie en werd meteen als collega opgenomen in de groep. Het was zeer leerzaam om eens aan de andere kant van de tafel te zitten. Zo mocht ik mee naar een vergadering met de besturenorganisaties waar gesproken werd over de komende CAO voor het PO. Samen met een collega heb ik een werkbezoek georganiseerd naar de basisschool waar ik op dat moment werkte. De medewerkers van het ministerie hebben voorgelezen in de klas en na afloop hebben we met het hele team van de school en de medewerkers van het ministerie een discussie gehouden over beloningsdifferentiatie. 

  De stage was mij zo goed bevallen dat ik gesolliciteerd heb op een vacature bij de directie Financieel-Economische zaken. Daar ben ik aangenomen als adviseur nationale en internationale onderwijsstatistiek. Ik zit daarvoor in verschillende werkgroepen van de EU en de OESO, een zeer afwisselende en leuke baan!

  Een stage op het ministerie sluit zeer goed aan bij de opleiding Onderwijskunde en ik kan het dan ook iedereen aanraden. Het is even lastig om binnen te komen (rechtstreeks contact zoeken is vaak beter dan een algemene sollicitatie schrijven!), maar het geeft je een goed inzicht wat het werk van een beleidsmedewerker inhoudt en zal (bijna) alle vooroordelen over ambtenaren wegnemen!'

Docenten

Frank Cornelissen, programmacoördinator
Frank Cornelissen, programmacoördinator

Klik hier voor een overzicht van docenten die verbonden zijn aan de master onderwijswetenschappen.

Onderzoeksinstituut

Research Institute of Child Development and Education
Research Institute of Child Development and Education

De missie van het Research Institute of Child Development and Education is om bij te dragen aan wetenschappelijke en praktische inzichten in het domein van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, opvoeding en onderwijs, door het verrichten van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Naast je studie

USC yoga

Op de volgende pagina vind je informatie over de studievereniging en andere mogelijkheden om invulling te geven aan je vrije tijd naast de opleiding.