Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master Onderwijswetenschappen

Studenten en alumni aan het woord

Master Onderwijswetenschappen

 • Daphne: "Een kijkje nemen in het hol van de leeuw."

  'In het laatste jaar van de studie Onderwijswetenschappen heb ik stage gelopen op het Ministerie van OCW. Dat was een geweldige ervaring, des te meer omdat ik als basisschoolleerkracht dan eens een kijkje kon nemen in "het hol van de leeuw".

  Een paar jaar geleden was ik al eens op het Ministerie geweest voor een expertmeeting over vrouwen in de schoolleiding. Via een medewerker die de expertmeeting georganiseerd had ben ik aangenomen bij de directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen. Ik kwam terecht in een zeer hechte directie en werd meteen als collega opgenomen in de groep. Het was zeer leerzaam om eens aan de andere kant van de tafel te zitten. Zo mocht ik mee naar een vergadering met de besturenorganisaties waar gesproken werd over de komende CAO voor het PO. Samen met een collega heb ik een werkbezoek georganiseerd naar de basisschool waar ik op dat moment werkte. De medewerkers van het ministerie hebben voorgelezen in de klas en na afloop hebben we met het hele team van de school en de medewerkers van het ministerie een discussie gehouden over beloningsdifferentiatie. 

  De stage was mij zo goed bevallen dat ik gesolliciteerd heb op een vacature bij de directie Financieel-Economische zaken. Daar ben ik aangenomen als adviseur nationale en internationale onderwijsstatistiek. Ik zit daarvoor in verschillende werkgroepen van de EU en de OESO, een zeer afwisselende en leuke baan!

  Een stage op het ministerie sluit zeer goed aan bij de opleiding Onderwijskunde en ik kan het dan ook iedereen aanraden. Het is even lastig om binnen te komen (rechtstreeks contact zoeken is vaak beter dan een algemene sollicitatie schrijven!), maar het geeft je een goed inzicht wat het werk van een beleidsmedewerker inhoudt en zal (bijna) alle vooroordelen over ambtenaren wegnemen!'

  Daphne de Wit, oud-student Onderwijswetenschappen

   

 • Dorothea: "Herinrichting van onderwijs vereist een enorme omslag."

  'Na drie jaar voornamelijk met de neus in de boeken te hebben gezeten, heb ik mijn masterstage gevolgd bij OOG, een onderwijsadviesbureau. Het bureau adviseert en ondersteunt onder andere de basisscholen in Amsterdam.

  De meeste scholen zijn bezig met de herinrichting van hun onderwijs en zorgstructuren, zodat zij steeds meer verschillende kinderen en kinderen met speciale behoeften kunnen begeleiden. De herinrichting betekent een enorme omslag en vraagt om draagvlak bij leerkrachten, directeuren, bestuurders en gemeente. Mijn stagebegeleider bij OOG begeleidt, adviseert en motiveert bij het tot stand brengen van deze omslag. Hiervoor zijn veel gesprekken nodig met alle betrokkenen, waar ik bij aanwezig mocht zijn. Schoolbesturen willen bijvoorbeeld bespreken hoe het nu gaat op hun scholen, welke aspecten veranderd moeten worden, waar eventuele knelpunten zitten, enzovoorts.

  Mijn opdracht was het opzetten en uitvoeren van een onderzoek in opdracht van de besturen naar de voortgang van het veranderingsproces bij de scholen in Amsterdam. Al de opgedane boekenwijsheid tijdens mij studie Onderwijskunde kwam nu goed van pas en het was super om te merken dat ik zo veel nuttige en toepasbare kennis had opgedaan in de jaren voorafgaand aan de masterstage. Voor mij was de masterstage één van de leukste uitdagingen in de studie en motiveerde mij ook weer voor het nog resterende gedeelte van de studie; de masterscriptie.'

  Dorothea Novák, oud-student Onderwijswetenschappen

 • Irene: "Mijn stage heb ik gelopen in het bedrijfsleven."

  'Ik heb in Utrecht de academische pabo gedaan, daarom zijn basisscholen al heel erg bekend terrein voor mij. Ik wilde me meer richten op het schrijven van beleid en het bedrijfsleven. Ik vind kijken naar onderwijs vanaf een hoger niveau het meest interessant, op school-, beleids- of bestuursniveau. Dat vond ik bij de UvA.

  Wat ik heel handig vind is dat je vier vakken hebt. Daar ben je dan tot december mee bezig en in die tijd heb je maar één doel: die vakken halen. Je begint dan wel al een beetje met je scriptie en het zoeken van je stage, en vanaf januari heb je helemaal geen vakken meer zodat je je helemaal op je scriptie en stage kan richten. In het begin van het jaar krijg je een lijstje met ideeën van waar je stage kan lopen, en bij de helft staat er zelfs een telefoonnummer achter. Als je begeleiding nodig hebt, bijvoorbeeld bij het zoeken van een stage, is die er ook echt. Dat kan ook doordat de opleiding zo kleinschalig is.

  Wat ik ook prettig vond, was dat heel veel dingen al vroeg bekend waren. Ik werk hiernaast als groepsleerkracht en omdat ik vorig jaar al wist dat ik dinsdagavond en woensdagmiddag college zou hebben, kon mijn school daar rekening mee houden. Ik heb tot en met december twee dagen gewerkt en daarna één dag. Ik heb veel in de weekenden gestudeerd om dat in te halen en de opleiding is ook flexibel met deadlines. Bij het vak Onderwijs en diversiteit hoorde bijvoorbeeld een tentamen en een opdracht en die opdracht mocht je in december inleveren maar ook in januari. Dat was voor mij ideaal, want december is een heel drukke maand op scholen terwijl januari heel rustig is.

  Mijn stage heb ik gelopen bij de afdeling training van de afdeling engineering & maintenance van de KLM, waar zo’n 5000 mensen werken. Dat zijn monteurs, maar ook managers en alle trainingen die zij doen komen bij ons vandaan. We beslissen wat het meest kostenefficiënt is, de training inkopen of zelf ontwikkelen. Als onderwijskundigen kijken wij in de analysefase wat er nou echt nodig is. Een manager geeft bijvoorbeeld aan dat er een training nodig is voor mensen die de brandstoftank in moeten. Als onderwijskundige vraag je dan waarom dat nodig is. Moet het werk bijvoorbeeld sneller of efficiënter, of gebeuren er ongelukken? Als student onderwijskunde leer je hoe het hoort, maar in het bedrijfsleven heb je ook met geld te maken: wat is in de praktijk haalbaar qua kosten en mensen. Een training moet zichzelf ook terugverdienen, eigenlijk in een half jaar. Je moet echt de balans zoeken, de beste oplossing voor het probleem wat er ligt. Op scholen wordt vaak gewoon de beste methode gekozen in plaats van dat er wordt gekeken naar wat het opbrengt. Terwijl er als je een goedkopere methode aanschaft voor Engels misschien ook nog geld overblijft voor drie muziekinstrumenten.

  Voorlopig blijf ik werken bij de KLM, maar omdat er een vacaturestop is weet ik niet hoe lang ik daar kan blijven. Anders wil ik me misschien gaan richten op een traineeship, bijvoorbeeld bij Shell. Ik wil nu in ieder geval in het bedrijfsleven blijven, want daar kan ik nu heel veel leren.'

  Irene Bal, oud-student Onderwijswetenschappen UvA

 • Ralph: "De groep is klein en gezellig en daardoor heb je ook persoonlijk contact met de docenten."

  'Ik was net een week afgestudeerd en stond bij de onderwijsbalie om mijn diploma aan te vragen. Daar stond ook een docent en die zei: “Ralph, jou moest ik net hebben! Ik werd gebeld door de gemeente omdat ze iemand zochten en ik heb gezegd dat ze jou wel konden mailen. Je kan dus een mailtje verwachten”. Diezelfde middag kreeg ik een mailtje met de vraag of ik geïnteresseerd was in een onderzoeksfunctie, heb ik mijn cv en een motivatie gestuurd en twee dagen later was ik op gesprek. Vier dagen daarna was ik aan het werk.

  Ik ben ooit begonnen bij de afdeling primair onderwijs, waar ik me specifiek bezighield met kwaliteitsverbetering. Intussen werk ik voor elke onderwijsafdeling die er is bij de gemeente. Ik ben hier bezig met alle data die nodig is voor onderwijsbeleid. Dan heb je het bijvoorbeeld over 7000 citoscores die elk jaar binnenkomen, schooladviezen, hoeveel kinderen een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs hebben en hoeveel gewichtenleerlingen er zijn. Daar voer ik analyses op uit om bijvoorbeeld te kijken of daar verschuivingen in te zien zijn. Daarnaast maken we een website voor ouders waarop ze kunnen zien wat de opbrengsten van een school zijn.  Ik verzamel data van scholen en de inspectie, maar ik overleg bijvoorbeeld ook met een grafisch ontwerper over hoe de website eruit moet komen te zien.

  Ik kwam bij de gemeente voor een klusje van een half jaar en dat kwam me ook wel uit. Ik wilde namelijk ook graag promoveren. Na dat halve jaar wilde de gemeente dat ik bleef en toen ik aangaf dat ik ook graag wilde promoveren stelden ze voor dat ik dat ook hier zou doen. Ik doe een effectmeting naar de verbeteraanpak, een interventie die de gemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd in het kader van de kwaliteitsaanpak basisonderwijs. Bijna de helft van de Amsterdamse basisscholen heeft meegedaan aan een intensief traject van drie jaar. Dat kost de scholen heel veel energie. Ik doe nu een meting naar de effecten van dat traject, of al die inspanningen ook hebben geleid tot betere kwaliteit van onderwijs en docenten en of de resultaten ook verbeterd zijn.

  Veel onderwerpen uit de master komen terug in mijn werk. Wat ik heb geleerd over hoe het er in de klas aan toegaat, kan ik nu gebruiken in mijn promotieonderzoek naar docentkwaliteit. Maar ik heb ook veel geleerd over onderwijsbeleid  en hoe dat landelijk tot stand komt en dat kom ik hier natuurlijk ook tegen. De vaardigheden die ik heb geleerd komen ook van pas; ik weet waar ik moet zoeken als ik ergens niet zoveel van weet en ik heb geleerd analytisch te denken. Daardoor kan ik op al die afdelingen waar ik werk een goede bijdrage leveren.

  Ik vond het altijd leuk om naar de UvA te gaan toen ik onderwijskunde studeerde. De groep is heel klein en gezellig en daardoor heb je ook persoonlijk contact met de docenten. Ik heb echt een goede tijd gehad daar.'

  Ralph Rusconi, alumnus Onderwijswetenschappen UvA

 • Sietske: "Ik kwam er achter dat ik juist de organisatorische kant van onderwijs heel interessant vond."
  Sietske van der Meulen
  Sietske van der Meulen, alumna Onderwijswetenschappen UvA

  'Toen ik aan mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde in Nijmegen begon, leek Pedagogiek me heel erg leuk. Onderwijskunde trok me juist helemaal niet, maar door een stage die ik heb gelopen tijdens de bachelor merkte ik dat ik het niet voor me zag om mijn hele leven met kinderen te werken. Als pedagoog moet je extravert zijn en kinderen inspireren, en ik wil juist zorgen dat alles eromheen goed gaat. Zo kwam ik er ook achter dat ik juist de organisatorische kant van onderwijs heel interessant vond.

  De master Onderwijswetenschappen is heel erg gericht op beleid en bestuurskunde en dat betekent dat je tijdens de master een aantal vakken krijgt die op het macroproces gericht zijn. Dan kan het gaan over hoe beleid landelijk vorm wordt gegeven, maar er is ook aandacht voor de vertaling naar de microprocessen. Nu is er bijvoorbeeld landelijk veel aandacht voor pesten. Er wordt dan ook gekeken hoe zulk beleid terugkomt in de klas. Ik vind de master hier heel erg divers; iedereen kan zich met zijn eigen onderwerp bezig houden. Omdat heel veel studenten niet aan de UvA een bachelor Onderwijskunde hebben gedaan, of bijvoorbeeld alleen het schakelprogramma, is de groep heel divers en zit hier meer ervaring bij elkaar dan bij andere masters. Dat we met een kleine groep zijn, maakt het nog leuker.

  Ik vond mijn stage het leukst, omdat je dan eindelijk een keer de praktijk ingaat. Ik heb stage gelopen bij het RadboudUMC in Nijmegen, waar ze bezig zijn de bachelors geneeskunde en biomedische wetenschappen om te gooien. Ik heb onder andere gekeken wat voor rol docenten krijgen in het nieuwe curriculum en wat ze zich daarvoor moeten eigen maken. Ik had wel een goed beeld van wat ik wil doen na deze opleiding en de stage heeft dat echt bevestigd. De UvA en deze master zijn heel flexibel en je kan heel veel zelf indelen. Je kan naar het buitenland, je kan zelf je stage kiezen en of en hoe je die combineert met je scriptie. Dat is heel fijn.

  Na mijn bachelor dacht ik: wat kan ik nu? Door het beleidsgerichte van deze master krijg je wel echt een brede basis waardoor je verder kan groeien. Nu heb ik het idee dat ik echt als onderwijskundige aan de slag kan. Ik weet natuurlijk niet alles, maar ik heb in ieder geval een goede basis. Ik heb uiteindelijk een baan kunnen vinden binnen het RadboudUMC en ga aan de slag met een project gender in het medisch onderwijs waar ik enorm veel zin in heb!'

  Sietske van der Meulen, oud-student Onderwijswetenschappen UvA