Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)

Carrièreperspectief

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek

 • Arbeidsmarkt

  Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld werk vinden bij de volgende instanties en organisaties:

  • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) (Justitiële) Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg Plus instellingen
  • Jeugdzorgaanbieders (dagbehandeling, pleegzorg, gezinstherapie)
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Forensische Psychiatrie
  • Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking
  • (Speciaal) Onderwijs
  • politie, rijks-, regionale en lokale overheid

  In samenwerking met Forensisch orthopedagogen zetten forensisch specialisten, juristen, opsporingsambtenaren en cultureel antropologen maatschappelijke problemen om in toekomstgerichte oplossingen.

 • Klinische registratie en vervolgopleidingen

  De masteropleiding Forensische orthopedagogiek (inclusief een klinische stage) zal in combinatie met een voldoende orthopedagogisch vakkenpakket in de bachelor Pedagogische wetenschappen kwalificeren voor de registratie-eis van de NVO (de Nederlandse vereniging van (Ortho) Pedagogen en Onderwijskundigen): basisregistratie Orthopedagogiek.

  Om in Nederland als orthopedagoog te kunnen werken in de jeugdzorg moet je geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd Voor meer informatie over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en over registratie bij SKJ in relatie tot NVO registraties, zie https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/werkvelden/jeugdhulp/stichting-kwaliteitsregister-jeugd.aspx en www.skjeugd.nl.

  De NVO verzorgt de opleiding tot Orthopedagoog generalist. Na het behalen van het masterexamen (forensische) orthopedagogiek kun je je, met een door de NVO goedgekeurd vakkenpakket, aanmelden voor deze opleiding. De opleiding tot GZ-Psycholoog wordt verzorgd door regionale opleidingsinstellingen. Deze opleiding is verplicht als je als klinisch orthopedagoog wilt werken binnen de gezondheidszorg of een eigen praktijk wilt beginnen. Beide opleidingen duren 2 jaar.

  Zie voor meer informatie www.nvo.nl of www.rino.nl