Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studenten en alumni aan het woord

Pedagogische wetenschappen, track Forensische Orthopedagogiek

 • Alie: "Wat mij betreft zijn de docenten er in geslaagd om passend onderwijs te bieden aan studenten die 'het beste uit zichzelf willen halen."

  Binnen de masteropleiding Forensische Orthopedagogiek hebben docenten een brug geslagen tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk van alledag. Dit betekent dat er tijdens de colleges gastdocenten worden uitgenodigd, die uit de huidige praktijk vertellen. Vanuit verschillende werkvelden komen interventies, visies, recente onderzoeken en beleid aan de orde. Alles wordt onderbouwd met recente artikelen.

  'Het interactief karakter van de colleges staat voorop. Uiteraard kun je de informatie op een meer passieve manier tot je nemen, maar heb je zelf ervaring in één van de werkvelden dan kun je ook een waardevolle bijdrage aan het college leveren. Zelf heb ik ieder college op het puntje van mijn stoel gezeten, omdat ik veel herkende vanuit mijn eigen werkervaring. Maar ook omdat ik de bevestiging kreeg dat ik de juiste keuze had gemaakt met deze brede master. Naast orthopedagogiek heb ik ook kennisgemaakt met psychopathologie, criminologie en het strafrecht.

  Verwacht binnen deze master geen kennistentamens. Je wordt uitgedaagd om kritisch naar de literatuur en de huidige praktijk te kijken. Door het maken van (beschouwende) papers, het in praktijk brengen van diagnostiek en kritische beoordelingen breng je jezelf naar een hoger niveau. Wat mij betreft zijn de docenten er in geslaagd om passend onderwijs te bieden aan studenten die 'het beste uit zichzelf willen halen' en zich goed willen voorbereiden op de praktijk.'

  Alie Kamminga, oud-student Forensische Orthopedagogiek

 • Sanne: "Bij forensische orthopedagogiek krijg je vooral veel te maken met het inschatten van risico’s"
  Sanne Rozendaal
  Sanne Rozendaal, oud-student Forensische Orthopedagogiek

  'Ik heb eerst sociaalpedagogische hulpverlening gestudeerd, op het hbo. Tijdens mijn stage had ik al gauw door dat er achter gedrag vaak zoveel meer zit en dat de groep jeugdige delinquenten een hele kwetsbare groep is. Ik geloof dat je ze met hulpverlening een beter toekomstperspectief kan bieden en daar wilde ik me graag voor inzetten. Na mijn hbo-opleiding had ik deze master al op het oog, maar ik kreeg na mijn stage een baan aangeboden en toen heb ik eerst twee jaar gewerkt. Daarna begon het toch weer te kriebelen, ik miste de verdieping in mijn werk. De verdieping die ik hoopte te vinden heb ik zeker gevonden.

  Voor ik begon vroeg ik me af of de wetenschap wel iets voor mij was. Vooral over de statistiek twijfelde ik. Maar naast statistiek zijn er nog zoveel verdiepende vakken die het interessant maken. Doordat je veel verschillende theorieën, invalshoeken en meningen meekrijgt in de opleiding, leer je zelf kritisch denken en dingen van verschillende kanten te bekijken.  Je neemt niet alles meer zomaar aan en dat voegt veel toe aan je professionaliteit. Je bent nooit uitgeleerd, het werkveld verandert steeds. De praktijk en de veranderingen daarin worden ook meegegeven in de colleges. Bijna elke week waren er wel gastdocentenuit heel verschillende hoeken. Iemand van het advies- en meldpunt kindermishandeling of een kinderrechter bijvoorbeeld.

  In het eerste semester volg je zes vakken en word je eerst met theorie klaargestoomd voor je met je stage begint. Dan ben je in ieder geval goed onderlegd met theorie en kennis. Stage-instellingen vinden het ook fijn als je al wat kennis hebt, je doet er natuurlijk best wel iets specifieks. Alle vakken zijn gericht op de forensische kant en vooral verdiepend. Diagnostiek is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het vak. Bij forensische orthopedagogiek krijg je vooral veel te maken met het inschatten van risico’s, bijvoorbeeld op recidive, maar ook of er binnen een gezin risico is op kindermishandeling.

  Ik loop nu stage bij een polikliniek die behandeling aanbiedt aan delinquenten, zowel volwassenen als jongeren. Ik loop vooral mee met jeugdige delinquenten, bij behandelingen die bijvoorbeeld  gericht zijn op het verminderen van agressie bij jongeren. Zij gaan dan individueel in gesprek, maar volgen ook groepssessies. Ik loop ook mee met behandelingen waar het hele gezin bij betrokken wordt en de therapeut bij het gezin thuis op bezoek gaat. Vooral als het jeugd betreft worden vaak de ouders bij de behandeling betrokken, en soms ook de broertjes en zusjes.

  Verder bestaat  mijn stage ook uit het doen van psychologisch onderzoek. Dan ga ik aan de hand van vragenlijsten en testen onder begeleiding een onderzoek uitvoeren. Op het moment doe ik ook voor een deel wetenschappelijk onderzoek. Eén dag in de week ben ik respondenten aan het verzamelen, vragenlijsten aan het afnemen en data aan het invoeren.  Mijn stage-instelling heeft ook gevraagd of ik mijn scriptie bij hen wil schrijven; daar ben ik nu mee bezig. Mijn scriptie gaat over de doeltreffendheid van een bepaalde behandeling en mijn onderzoek is dus ook in het belang van de instelling.

  Hierna wil ik als orthopedagoog of gedragswetenschapper aan de slag. Ik ben er ook wel klaar voor, ik heb werkervaring opgebouwd en ik heb het idee dat ik voldoende bagage heb om aan de slag te gaan!'

  Sanne Rozendaal, oud-student Forensische Orthopedagogiek

 • Tessa: "Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk bij de Raad voor de Kinderbescherming"
  Tessa
  Tessa de Bot, oud-student Forensische orthopedagogiek

  'Ik ga als afgestudeerd forensisch orthopedagoog elke dag met veel plezier naar mijn werk bij de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad). Ik haal veel energie uit het idee dat ik een bijdrage lever aan het helpen van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, bijvoorbeeld doordat ze in een onveilige gezinsituatie opgroeien.

  Ik werk sinds 1 januari 2014 bij de Raad in Breda en één dag in de week in Middelburg. Als er een melding binnen komt over een kind, stelt de Raad een onderzoek in. Dat kan het geval zijn wanneer een jongere verdacht wordt van het plegen van een delict, wanneer er signalen zijn dat het thuis niet goed gaat of wanneer er sprake lijkt te zijn van een langdurige (vechtscheiding)strijd tussen ouders. Ik word door de raadsonderzoeker, die de uitvoerder is van een raadsonderzoek,  geconsulteerd om mee te denken en te beslissen over wat essentieel is om te onderzoeken en om uiteindelijk een advies aan de rechter te kunnen geven. Het kind staat binnen elk onderzoek centraal. De vraag is dan ook hoe de ontwikkelingsbedreiging van het kind weggenomen kan worden en of dit binnen een vrijwillig of gedwongen kader noodzakelijk is.

  Een adviserende rol heb ik binnen strafzaken, civiele zaken (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen) en gezag en omgangszaken. Nadat binnen het raadsonderzoek ouders, kinderen en andere belangrijke informanten zijn gesproken, is het mijn taak als gedragsdeskundige om vanuit mijn expertise de juiste vragen te stellen aan de raadsonderzoeker en om de casus middels een helikopterview te analyseren. Samen met de raadsonderzoeker (en in sommige gevallen ook een jurist) komen we dan tot een weloverwogen advies.

  Voordat ik bij de Raad kwam werken, heb ik er negen maanden stage gelopen op locatie Amsterdam. Dat is wat langer dan de verplichte zes maanden vanuit de opleiding, maar veel stage-instellingen vragen dat je je voor wat langere tijd vastlegt. Zes maanden is ook erg kort; het duurt wel even voordat je weet wat er allemaal bij het werk komt kijken en de taken onder de knie hebt. Bovendien kost het tijd om je diagnostiekaantekening te halen, iets wat veel studenten (zo ook ik) graag willen. Doordat ik negen maanden bij de Raad heb mogen rondlopen, konden zij mijn capaciteiten goed inschatten. Uiteindelijk heb ik er dus een erg leuke baan aan over gehouden.'

  Tessa de Bot, oud-student Forensische orthopedagogiek