Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Premaster (Forensische) Orthopedagogiek

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Er is één premaster voor zowel Orthopedagogiek als Forensische Orthopedagogiek. Na afronding van de premaster ben je toelaatbaar tot de master Pedagogische Wetenschappen en kun je kiezen voor ofwel de track Orthopedagogiek ofwel de track Forensische Orthopedagogiek.

Premasters Pedagogische en Onderwijswetenschappen

De premasters bestaan uit maximaal 60 studiepunten (EC). Dit staat gelijk aan één studiejaar.
Het programma van de premasters wordt samengesteld uit vergelijkbare onderdelen van de bacheloropleidingen. De premasters leiden niet tot een bachelordiploma, maar geven na succesvolle afronding toegang tot de aansluitende masteropleiding of mastertraject aan de UvA.

Pedagogische wetenschappen biedt twee premasters aan:

Premasters als minor

Beide premastertrajecten kunnen ook gedeeltelijk of volledig als minor gevolgd worden, mits je aan een HO-instelling bent ingeschreven. Lees hierover meer in de informatiegids (zie hieronder).

NVO/GZ registratie-eisen basisorthopedagoog

Om te voldoen aan de eisen voor de NVO-registratie als basisorthopedagoog en voor toelating tot postmasteropleidingen als Orthopedagoog Generalist, Gezondheidszorg- en schoolpsycholoog – een afzonderlijke certificering naast de master – dienen studenten die via de premaster zijn toegelaten tot de master eventueel - afhankelijk van de gevolgde vooropleiding - nog extra vakken te volgen. Neem voor meer informatie contact op met de opleiding.

Informatiegids premasters Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Er is een informatiegids voor  studenten met een hbo-vooropleiding en een informatiegids voor studenten met een wo-vooropleiding.
Download hieronder de gids die voor jou van toepassing is. 

2020-2021 hbo-premaster informatiegids 2020-2021 wo-premaster informatiegids

Presentatie voorlichtingsdag

Via onderstaande link kun je de presentatie van de laatste voorlichtingsbijeenkomst downloaden.

Presentatie voorlichting premasters Pedagogische wetenschappen (pdf)

Engelstalige literatuur

Tijdens de opleiding, zowel tijdens de premaster als de master, zal je veel Engelstalige literatuur moeten bestuderen. Dit kan in het begin even wennen zijn en het zal meer tijd kosten dan het lezen van Nederlandstalige literatuur, maar de meeste studenten raken hier vrij snel aan gewend.
De meeste colleges en alle werkgroepen zijn Nederlandstalig en ook tentamens of papers maak je in het Nederlands. 

Toelating en inschrijving premaster (Forensische) Orthopedagogiek

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines
  • Schrijf je voor 1 mei in via Studielink (zie stap 3).
  • Doe voor 1 mei een Verzoek tot toelating (zie stap 5).
 • 2. Check de toelatingseisen

  Toelatingseisen premaster (Forensische) Orthopedagogiek

  • Afgeronde verwante vooropleiding op hbo- of wo-niveau  (let op: als je de premaster als minor wilt volgen, gelden er andere eisen; zie informatiegids)
  • Eindexamen havo of vwo wiskunde A, B of C of vergelijkbaar certificaat (met voldoende behaald)

  Download hieronder een overzicht van de toelatingseisen voor alle premasters en masters van Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

  Toelatingseisen premasters POW 2020-2021

  Kennis van wiskunde: een toelatingseis

  Ben je niet in het bezit van een vwo of havo-diploma met wiskunde (met een voldoende behaald)? Dan zal je voor toelating tot de premaster zelf een vergelijkbaar wiskundecertificaat moeten behalen. Je kunt je voorbereiden op een toets of staatsexamen met een wiskundecursus of door zelfstudie.
  Een aantal mogelijkheden waarmee je zeker aan de wiskunde-eis gaat voldoen vind je hieronder. 

  • Wiskundecertificaat bij Boswell-Bèta in Utrecht. Kijk op www.boswell-beta.nl of bel met 030-4300100.
  • Een Staatsexamen wiskunde A of C via een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Volg een examentraining van het ROC of vraag na wat het examenmateriaal is (aanmelden hiervoor moet voor 1 januari).
  • Behaal het CCVX-examen Wiskunde A. Centrale Commissie Voortentamen - CCVX
  • Wiskundecursus of examentraining volgen bij Wismon in Amsterdam en Utrecht. Kijk op www.wismon.nl of bel met 030-7370348. Wismon neemt zelf geen examens af, dus dat moet je elders doen (zie hierboven).
  • Voldoe je wel aan de wiskunde-eis, maar wil je je wiskundekennis ophalen? Dat kan middels zelfstudie met behulp van het boek Wiswijs van drs. A.J. Pach & drs. J.F.M. Wisbrun, Noordhoff Uitgevers B.V., 4e druk, ISBN 9789001876265, € 62,25.

  Mocht je een andere mogelijkheid kiezen, neem dan vooraf  contact op met de examencommissie Pedagogische en onderwijswetenschappen.

  Inschrijfvormen

  Als hbo-student kun je alvast een aantal vakken volgen tijdens je hbo-opleiding, vanaf je 3e studiejaar. De ingangseisen zijn dezelfde als voor de premaster, behalve dat je je HBO-opleiding nog niet hebt afgerond. Er zijn dan twee opties:

  • Je kunt het eerste semester van de premaster of de volledige premaster volgen in je minorruimte; 
  • Je kunt vergelijkbare bachelormodules (als bijvakken) volgen. Zowel het aantal EC als de onderwijsvormen kunnen afwijken van het premasterprogramma.

  In het formulier Verzoek tot toelating (zie stap 5) kun je aangeven of je de premaster als minorstudent wil doen.

  Aan de HvA is ook de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek te volgen. Studenten die deze minor hebben afgerond kunnen maximaal 30 EC vrijstellingen in de premaster krijgen.

 • 3. Doe een verzoek tot toelating

  Vul voor 1 mei het formulier Verzoek tot toelating in. 
  Dit formulier is tot en met 30 april hieronder beschikbaar.

  Verzoek tot toelating

  Je ontvangt binnen 4 - 6 weken per e-mail bericht van de toelatingscommissie over je toelaatbaarheid en het vastgestelde programma.

 • 4. Schrijf je in via Studielink

  Schrijf je voor 1 mei in voor de opleiding aan de universiteit van Amsterdam via Studielink en meld je aan voor:

  • WO Bachelor
  • Voltijd
  • Pedagogische Wetenschappen-Schakelprogramma*

  *Let op! Als je premaster als minor wilt volgen, schrijf je je in als bijvakstudent (i.p.v. het schakelprogramma)

  Voor de inschrijving in Studielink heb je een DigiD nodig.

  Ook als je nog niet aan de toelatingsvereisten voldoet, dien je je vóór 1 mei in te schrijven in Studielink. Je hebt tot 1 augustus de tijd om aan de toelatingseisen te voldoen.

  Meld je aan in Studielink

 • 5. Activeer je Uvanet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 6. Vakaanmelding

  Zodra de toelatingscommissie heeft bepaald welke vakken je dient te volgen, zal de onderwijsbalie je aanmelden voor deze vakken. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen.

 • 7. Doe mee aan de introductiedag

  De opleiding begint met een introductiedag in de laatste week van augustus of in de eerste week van september. Uiterlijk in juli ontvang je per e-mail meer informatie hierover van de onderwijsadministratie.

 • 8. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Na je voorwaardelijke toelating ontvang je van de centrale studentenadministratie van de UvA meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 9. Betaal het collegegeld

  Om je inschrijving te voltooien moet je het collegegeld betalen.

  De kosten bij een volledig premasterprogramma van 60 EC bedragen voor 2018-2019 € 2060 (gelijk aan wettelijk collegegeldtarief).  Voor premasters met een kleinere omvang, wordt het collegegeld berekend volgens de wijze die opgenomen is in de wetswijziging Kwaliteit in Verscheidenheid.

  Lees meer over betaling van het collegegeld

 • 10. Collegedagen

  Voor de premaster (Forensische) Orthopedagogiek worden de meeste vakken als hoorcollege aangeboden. Aanwezigheid bij deze hoorcolleges is niet verplicht. Er worden niet voor alle vakken webcolleges beschikbaar gesteld. Voor het vak Professionele vaardigheden II zijn er verplichte werkgroepen.

  Voor de vakken van Methoden en technieken worden hoorcolleges aangeboden. Deze hoorcolleges worden ook als webcollege aangeboden aan premasterstudenten. Bij de methoden en techniekenvakken worden werkgroepen aangeboden die verplicht zijn voor alle studenten die deze vakken volgen. In deze werkgroepen worden de academische vaardigheden (inclusief schrijfonderwijs) behandeld. De werkgroepen kunnen zowel overdag als ’s avonds geroosterd zijn.

  Het jaarprogramma van de premaster (Forensische) Orthopedagogiek vind je hier.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen.