Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onderzoeksinstituut

De missie van het Research Institute of Child Development and Education is om bij te dragen aan wetenschappelijke en praktische inzichten in het domein van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, opvoeding en onderwijs, door het verrichten van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Het Research Institute of Child Development and Education bestudeert verschillende aspecten van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten in relatie tot hun opvoedings- en onderwijscontexten.

We richten ons op:

  • Ouderschap en gezinsfunctioneren
  • Ontwikkelingspsychopathologie
  • Jeugdige delinquentie
  • Leerproblemen
  • Leren en instructie in schoolomgevingen
  • Leren en de sociale context
  • Methodenleer van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek.

Naast een focus op theorieontwikkeling in deze domeinen, is de methodologie en statistiek een belangrijke focus.
Professionele ondersteuning, begeleiding, behandeling en innovatieve onderwijsmethoden zijn belangrijke producten van het onderzoek.